Uniunea Bancara Europeana, element cheie al procesului de consolidare a sistemului bancar (3)

Elena GEORGESCU, director adjunct al Directiei Gestiunea Crizelor Financiare din cadrul BNR

Ce banci romanesti vor fi supravegheate de BCE

┬áIn contextul publicarii documentului intitulat “Note comprehensive assessment October 2013”, elaborat de BCE, a fost publicata si lista cu bancile care vor fi incluse in exercitiul de evaluare cuprinzatoare al BCE, vorbim de toate grupurile mari transfrontaliere din euro zona, unele dintre acestea fiind prezente si in Romania, ale caror subsidiare vor intra oricum in supravegherea consolidata a BCE, efectuata in cazul bancilor-mama din zona euro care vor fi subiect al supravegherii directe a BCE.Supravegherea directa ce va fi efectuata de BCE asupra bancilor semnificative din zona euro (in aceasta etapa) are loc la nivel cel mai inalt de consolidare (consolidare care desigur implica si colectarea datelor de la nivel individual) deci BCE aplica o viziune dubla.

In ceea ce priveste modalitatea prin care statele non-euro pot intra intr-un acord de cooperare stransa cu BCE, , este de precizat faptul ca, in februarie 2014 s-a publicat o lista cu deciziile emise de BCE, aprobata de Consiliul guvernatorilor BCE,, in care se regaseste una de importanta vitala.. Este vorba de Decizia BCE nr.5 din 31 ianuarie 2014, care stabileste procedura pe care un stat membru non-euro trebuie sa o urmeze pentru a initia o cooperare stransa cu BCE. Decizia cuprinde toti pasii de parcurs, avand in anexa modelul de notificare pentru a intra in cooperare stransa cu BCE, conform articolului 7 din Regulament. prin care statul membru solicitant se angajeaza sa se asigure ca autoritatea nationala competenta de supraveghere va urma instructiunile, ghidurile, masurile stabilite de BCE in legatura cu bancile din propria jurisdictie. Totodata, statul membru se angajeaza ca legislatia nationala relevanta sa fie armonizata cu exigentele Regulamentuluiastfel incat aceasta (n.n. – legislatia) sa asigure faptul ca autoritatile nationale competente vor urma instructiunile specifice si liniile de orientare date de BCE . Totodata, ele vor notifica BCE data la care aceasta legislatie nationala revizuita intra in vigoare. Aceasta decizie are si o alta anexa-cadru prin care statul membru confirma ca a adoptat legislatia relevanta (cu specificarea datei intrarii in vigoare) si ca aceasta este obligatorie. Vom continua in editia de mai a revistei noastre cu prezentarea pe larg a celorlalti piloni amintiti in prima parte a materialului, incepand cu Mecanismului Unic de Rezolutie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *