Sectoarele industriei prelucratoare prioritare in atragerea investitiilor straine strategice. Batalia pentru codul 7

Prof. Dr. Cezar MEREUTA – Cercetator asociat la Centrul de Macromodelare Economica al Academiei Romane

Importanta exportului, atat in domeniul cresterii economice cat si, recent, in iesirea din criza a unor tari din Uniunea Europeana obliga la o analiza de identificare a principalei specializari a exporturilor tarilor Uniunii Europene ca si a tendintelor care se manifesta in acest domeniu.

Dupa cum este cunoscut, clasificarea standard de comert international SITC – 4, cuprinde 9 coduri cu specificatii clare si 1 cod suplimentar cu bunuri necuprinse in alte coduri, dupa cum urmeaza:

Codul Denumirea
0 Alimente si animale vii
1 Bauturi si tutun
2 Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil
3 Combustibili minerali, lubrifianti si materiale derivate
4 Uleiuri, grasimi si ceruri de origine animala si vegetala
5 Produse chimice si produse derivate nespecificate in alta parte
6 Marfuri manufacturate clasificate mai ales dupa materia prima
7 Masini si echipamente pentru transport
8 Articole manufacturate diverse
9 Bunuri necuprinse in alte sectiuni

Conform gruparii elaborate in fiecare an de UNCTAD* intr-una din cele mai bine structurate baze de date se demonstreaza ca in anul 2013, specializarile exportului ansamblului Uniunii Europene era:

Codul Denumirea %
1 Masini si echipamente pentru transport (7) 34,86
2 Articole manufacturate (6+8) 21,96
3 Produse chimice si produse derivate nespecificate in alta parte (5) 15,75
4 Produse alimentare si agricultura (0+1+2+4 -27 -28) 10,77
5 Combustibil (3) 8,02
6 Minerale, metale, pietre pretioase (27+28+68+667+979) 5,30
7 Materiale neclasificate 3,34

Analizele facute de noi, utilizand baza de date mentionata anterior demonstreaza ca fara exceptie, in perioada 1995 – 2013, specializarea de baza a Uniunii Europene in domeniul exportului a fost codul 7 – masini si echipamente pentru transport. In fiecare an al perioadei, ponderea acestui cod a depasit 30 % din totalul exporturilor tarilor Uniunii Europene.

Datorita importantei sale, codul 7 necesita o analiza de detaliu. In opinia mea, titulatura codului 7 de masini si echipamente pentru transport este incompleta.

Codul 7 cuprinde prin definitie:

 • Calculatoare si toate tipurile de masini si aparate de birou
 • Aparate si echipamente de telecomunicatii si pentru inregistrarea si reproducerea sunetului si imaginii
 • Masini aparate electrice (inclusiv echivalentele neelectrice ale masinilor electrice de uz casnic)
 • Toate tipurile de masini si echipamente destinate modernizarii tehnologiilor de fabricatie in sectoarele industriei prelucratoare
 • Vehicule rutiere (inclusiv vehicule cu perno de aer)
 • Industria de componente pentru vehicule rutiere
 • Alte echipamente de transport (constructia de nave, de ambarcatiuni sportive, fabricarea materialului rulant, fabricarea de aeronave si nave spatiale).

Se constata ca in cadrul codului 7 se regasesc toate atributele dezvoltarii din secolul XXI de la cele de modernizare a habitatului la cele mai sofisticate echipamente de tehnologia informatiei.

De aceea noi definim codul 7 ca un cod al dezvoltarii si modernizarii tarilor in secolul XXI

Pe cale de consecinta, in toate tarile dezvoltate se duce o batalie dura in domeniul cresterii exporturilor din codul 7. Dinamica specializarii de baza a celor 28 de tari ale Uniunii Europene in anii 1995, 2005 si 2013 este edificatoare.

Nr. Tara Specializarea Ponderea %
crt. 1995 2005 2013 1995 2005 2013
1 Austria 6+8 7 7 38,3 41,1 39,7
2 Belgia 7 5 5 22,3 27,5 28,6
3 Bulgaria 6+8 6+8 6+8 29,4 37,5 22,4
4 Croatia 6+8 6+8 6+8 39,5 29,6 27,4
5 Cipru 0+1+2+4-(27+28) 7 7 50,9 41,0 23,2
6 Cehia 6+8 7 7 43,0 50,2 54,1
7 Danemarca 0+1+2+4-(27+28) 7 7 26,9 26,1 24,3
8 Estonia 6+8 7 7 34,4 32,1 34,0
9 Finlanda 6+8 7 6+8 42,0 44,1 31,8
10 Franta 7 7 7 39,4 41,6 38,2
11 Germania 7 7 7 46,1 50,2 46,8
12 Grecia 6+8 6+8 3 38,3 28,0 39,8
13 Ungaria 6+8 7 7 30,5 59,7 52,0
14 Irlanda 7 5 5 34,5 45,6 57,9
15 Italia 6+8 6+8 7 43,6 37,6 34,8
16 Letonia 0+1+2+4-(27+28) 6+8 6+8 37,4 37,0 26,9
17 Lituania 6+8 6+8 6+8 27,7 25,5 23,4
18 Luxemburg 6+8 68 6+8 36,9 47,0 49,0
19 Malta 7 7 7 61,3 62,2 30,9
20 Olanda 0+1+2+4-(27+28) 7 7 24,8 28,6 23,5
21 Polonia 6+8 7 7 42,4 38,6 37,9
22 Portugalia 6+8 6+8 6+8 51,2 39,1 37,8
23 Romania 6+8 6+8 7 54,4 48,1 42,0
24 Slovacia 6+8 7 7 50,8 44,2 57,2
25 Slovenia 6+8 7 7 47,6 39,1 29,8
26 Spania 7 7 7 42,4 40,2 32,3
27 Suedia 7 7 7 42,1 41,8 36,9
28 Marea Britanie 7 7 7 43,8 38,6 28,0

Sursa: raportul UNCTAD 2014 si prelucrarile autorului

In 1995, un numar de 8 tari, adica 28,6 % din cele 28 de tari ale Uniunii Europene au avut codul 7 ca specializare de baza, care in 2013 se regaseste in 18, adica in 64,3 % din cele 28 de tari ale Uniunii Europene.

Cele mai dezvoltate tari ale lumii aveau inca din anul 1995 codul 7 ca specializare de baza la export:

 • SUA                            48,3 %
 • Japonia                        70,3 %
 • Germania                    46,1 %
 • Marea Britanie           43,8 %
 • Franta                          39,4 %.

Un exemplu pe deplin relevant a ceea ce inseamna “batalia pentru codul 7” il constituie evolutia specializarii de baza a Chinei in perioada 1995 – 2013.

Anul Specializarea de baza Ponderea specializarii de baza %
1995** 6+8 58,4
2005 7 46,2
2013 7 47,1

Sursa: raportul UNCTAD 2014 si prelucrarile autorului

** In anul 1995 ponderea codului 7 era de 21,1 %.

In numai 10 ani China si-a crescut ponderea codului 7 in structura exportului de la 21,1 % la 46,2 % !!

Subliniem si dinamica volumului exportului codul 7 in ansamblul tarilor Uniunii Europene si Romania in anii 1995, 2005 si 2013.

Tara Valoarea export cod 7

mil. USD

Indice de volum UE Indice de volum Romania
1995 2005 2013 2013/

1995

2013/1995
Uniunea Europeana 794189,7 1591757,0 2163108,0 2,72
Romania 1036,2 7043,7 27647,5 26,68

Sursa: raportul UNCTAD 2014 si prelucrarile autorului

In anul 1995, ponderea Romaniei in exportul codului 7 al Uniunii Europene era de 0,13 %, ajungand in anul 2013 la 1,27 % !!

Dinamica Romaniei in cazul codului 7 s-a reflectat si in ponderea exportului Romaniei in exportul Uniunii Europene.

In anul 1995, exportul total al Romaniei de 7910 mil. USD reprezenta 0,37 % din cel al Uniunii Europene, ajungand in anul 2013 la valoarea de 65881 mil. USD cu o pondere de 1,06 % din valoarea exportului Uniunii Europene.

Din punct de vedere al ponderii in structura exportului, specializarea de baza a Romaniei, de 42,0 % in anul 2013 o situa pe pozitia a 5-a din Uniunea Europeana, pozitie net favorabila.

Nu putem incheia aceasta cercetare fara a demitiza convingerea formata in ultimii ani si anume ca ponderea codului 7 in specializarea exportului Romaniei se datoreaza exclusiv S.C. Automobile Dacia si companiilor de componente auto.

In anul 2013, structura procentuala pe codurile CAEN, care sunt cuprinse in codul 7 SITC-4 in exportului Romaniei a fost:

Codul Semnificatia Ponderea exportului din codul 7, %
26 Calculatoare si produse electronice si optice 12,0
27 Echipamente electrice 17,8
28 Masini si echipamente 18,6
29 Mijloace de transport rutier 44,1
30 Alte mijloace de transport 7,5

Sursa: Institutul National de Statistica si prelucrarile autorului

Se constata ca cele 4 coduri CAEN, altele decat mijloacele de transport acopera 55,9 % din exportul codului 7 !!

* * *

Rezultatele cercetarii, prezentate in sinteza de mai sus, demonstreaza fara echivoc ca sectoarele prioritare ale industriei prelucratoare din perspectiva investitiilor straine strategice sunt cuprinse in cele 5 coduri CAEN componente ale codului 7 SITC-4 ale dezvoltarii si modernizarii tarilor in secolul XXI.

Guvernul Romaniei, prin agentia sa specializata, trebuie sa utilizeze cele mai bune practici pentru atragerea unor reali investitori strategici, de regula filiale ale unor mari companii multinationale capabile sa asigure cresterea exporturilor Romaniei intra si extra UE..

* United Nations Conference on Trade and Development Handbook 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published.