Se prelungeste sesiunea pentru depunerea cererilor de proiecte in cadrul SDL a teritoriului – GAL VALEA PRUTULUI apel selectie sM 19.2, masura M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului (GAL VP) anunta: PRELUNGIREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru masura M3/3A – COOPEARARE PENTRU DEZVOLTARE.

Data lansarii apelului de selectie: 19 aprilie 2019

Termen limita de depunere a proiectelor: 31 mai 2019, orele 14.00

Masura lansata a apelului de selectie:

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M3/3A) COOPERARE PENTRU DEZVOLTARE, sesiunea 1, apelul de selectie nr.3/02.04.2019

Beneficiari eligibili:

Parteneriatele, fara personalitate juridica constituite in baza unui Acord de Cooperare, si in a carui componenta sa fie cel putin un partener din categoriile enumerate mai jos:

 • fermieri ;
 • Microintreprinderi si intreprinderi mici agricole, gospodarii taranesti/familiale
 • ONG – organizatii neguvernamentale;
 • Consilii locale
 • Unitati scolare, sociale, sanitare si de alimentatie publica
 • Forme asociative cu sediul in teritoriul GAL

Astfel, beneficiarul eligibil direct este o entitate din lista enumerata mai sus, cu exceptia fermierilor neconstituiti juridic, care se angajeaza sa incheie un acord de parteneriat pentru crearea retelei de cooperare. In cadrul etapei 1, parteneriatul se va constitui juridic intr-o forma asociativa.

Bugetul total al masurii M3/3A din SDL – 80.000 euro

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe masura M3/3A – 80.000 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect: 80.000 euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil:

Pentru etapa 1 (intensitatea sprijinului este de 100%):

 • Actiuni de animare in scopul identificarii partenerilor;
 • Schimburi de experienta;
 • Actiuni specifice de formare;
 • Elaborarea de studii privind zona in cauza, studii de fezabilitate si elaborarea planului de afaceri;
 • Actiuni de infiintare a formei asociative;

Pentru etapa 2 (intensitatea sprijinului difera, dupa caz):

 • costuri de functionare a retelei create in Etapa 1;
 • costurile directe aferente investitiilor incluse in planul de afaceri;

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, judetul Iasi, incinta Primariei Popricani (etaj II), in perioada 19 aprilie 2019 – 31 mai 2019, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Prutului pentru masura M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare, publicat pe pagina web www.galvaleaprutului.ro.

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

Telefon fix: 0232.474.992, Email: galvaleaprutului@gmail.com

Pentru mai multe informatii, va invitam sa consultati varianta detaliata a apelului, disponibil in format electronic sau tiparit, la biroul GAL Valea Prutului sau pe site-ul asociatiei www.galvaleaprutului.ro, sectiunea https://galvaleaprutului.ro/apeluri-de-selectie/apeluri-active/.

Informatii detaliate privind accesarea si implementarea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului afferent masurii M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare, elaborat de GAL Valea Prutului, ghid care se regaseste pe site-ul nostru, la urmatoarea adresa https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/.

La sediul GAL Valea Prutului se regaseste si verswiunea pe suport tiparit (hartie) a informatiilor
detaliate afferent masurii lansate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *