Opinia specialistului: Sistemul TVA la incasare: avantaje si, mai ales, dezavantaje pentru companiile mici

   Daniel Stenzler

 Incepand din 2013 intra in vigoare un nou sistem privind plata TVA, sistem care va avea efecte in principal asupra companiilor mici, cu cifra de afaceri anuala sub 2.250.000 lei (aprox. 500.000 EUR), dar totusi va avea efecte si asupra companiilor care depasesc acest plafon in privinta modului de deducere si calcul al TVA. Pe scurt, in general TVA nu se va mai colecta la emiterea facturii ci la incasarea ei (prin incasare se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida de la beneficiar sau de la un tert precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata), si nu se va deduce la primirea facturii, ci la plata ei. Pentru companiile mentionate, aplicarea sistemului este obligatorie, nu optionala!

   De ce s-a luat aceasta initiativa?

Sistemul este reglementat de  Ordonanta Guvernului nr. 15/23.08.2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si de Hotararea Guvernului nr. 1071/06.11.2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 (Publicata in MO 753 /08.11.2012).

Cu siguranta intentia a fost pozitiva, dat fiind ca modificarea aceasta a venit ca raspuns la o solicitare mai veche din partea mediului de afaceri, care pe scurt si cu cuvinte simple suna in felul urmator: “Compania mea are facturi emise catre clienti dar am probleme cu incasarea acestora. Cu toate acestea eu datorez statului TVA pana pe data de 25  a lunii sau trimestrului urmator; astfel eu ajung sa am o problema de lichiditati din cauza ca nu mi-am recuperat banii de la clienti si totusi trebuie sa platesc TVA la buget, deci trebuie sa ma imprumut de la banci, sau sa nu-mi platesc nici eu furnizorii, sau sa aduc bani de acasa ca sa acopar acest TVA la buget” (de exemplu daca avem un client care nu ne-a platit o suma de 12.400 RON, noi datoram suma de 2.400 RON la buget in cazul in care aplicam cota de TVA normala de 24%).

Voi arata in cele ce urmeaza ca, in fapt, doar intentia a fost pozitiva si ca punerea ei in practica s-a facut cu mai multe exceptii, excluderi si derogari de la regula de baza, si ca in fond, foarte putine vor fi companiile care vor simti o relaxare a cash-flow-ului pe termen scurt datorita acestei modificari. In esenta nimeni nu castiga sau pierde definitiv, ci doar termenele de plata a TVA-ului la buget, respectiv termenele de deducere a TVA-ului aferent facturilor de la furnizorii nostri vor fi amanate. Si aici este principala problema a sistemului nou de TVA la incasare, pe care o voi detalia in cele ce urmeaza, si voi veni si cu exemple cifrice concrete in acest sens:

In multe situatii deducerea TVA de la furnizori va fi amanata mai mult decat exigibilitatea TVA colectat de la clienti, prin urmare compania nu va putea deduce TVA, desi furnizorii datoreaza TVA la buget, prin urmare bugetul va avea un surplus pe termen scurt (bani luati din economia reala) si se incalca un principiu al fiscalitatii enuntat chiar de Codul fiscal, si anume neutralitatea impozitarii in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, creandu-se inechitate din punct de vedere fiscal.

Avantaje – argumente pro sistem TVA la incasare:

1. Relaxare pe termen scurt a cash-flow-ului companiilor in situatia in care incaseaza cu intarziere de la clienti. Totusi chiar si acest avantaj este doar unul relativ, tinand cont ca, de regula, neincasarea sumelor de la clienti atrage si intarzieri in plata facturilor catre furnizori, astfel compania nici nu va putea sa deduca acest TVA aferent facturilor primite, si tot va iesi cu o suma de plata la buget, doar ca va fi mai mica decat in cazul sistemului actual, diferenta urmand sa fie amanata la plata, dupa cum vom arata, cu maxim 90 de zile fata de conditiile actuale. Mentionez ca o mare parte a opiniilor pro sistem sustin ca va avantaja companiile care au probleme mari la incasarea creantelor, in special in sectoarele economice in care platile se fac cu mari intarzieri, de mai multe luni sau uneori chiar ani, sau atunci cand nu mai recupereaza creantele din cauza insolventei/ falimentului beneficiarilor. Ori atata timp cat sistemul amana plata TVA cu maxim 90 zile, atunci inseamna ca, de fapt, tocmai acele companii care au mai mare nevoie nu vor avea cum sa beneficieze de amanarea TVA la plata.

2. Avantajate vor fi, din punct de vedere fiscal, in principal companiile prestatoare de servicii si cele care lucreaza cu clienti institutii publice; avantajul va consta, dupa cum voi arata in studiile de caz, in amanarea la plata a TVA cu maxim 90 de zile si se va traduce in practica in mod diferit nu doar dupa obiectul de activitate (comert cu ridicata/ distributie, retail, productie, servicii), ci si in in raport cu sectorul economic in care activeaza compania si particularitatile privind livrarile si achizitiile, termenele de incasare/ plata ale clientilor/ furnizorilor, mod de finantare, posibilitatea de a accesa credite bancare, etc

3. Combaterea evaziunii fiscale in anumite domenii si cazuri particulare, evident limitate ca pondere in total (avantaj: bugetul de stat)

Dezavantaje – argumente contra sistem TVA la incasare:

 2. Incalca chiar prevederile codului fiscal:

ART. 3  Principiile fiscalitatii

    Impozitele si taxele reglementate de prezentul cod se bazeaza pe urmatoarele principii:

a) neutralitatea masurilor fiscale in raport cu diferitele categorii de investitori si capitaluri, cu forma de proprietate, asigurand conditii egale investitorilor, capitalului roman si strain;

b) certitudinea impunerii, prin elaborarea de norme juridice clare, care sa nu conduca la interpretari arbitrare, iar termenele, modalitatea si sumele de plata sa fie precis stabilite pentru fiecare platitor, respectiv acestia sa poata urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, precum si sa poata determina influenta deciziilor lor de management financiar asupra sarcinii lor fiscale;

In cele ce urmeaza voi arata in mod clar cum noul sistem creeaza cateva inechitati fiscale care contravin principiului neutralitatii enuntat la punctul a), si respectiv, unele dificultati de ordin tehnic care in final au ca rezultat imposibilitatea companiilor (platitorilor de taxe) de a urmari si intelege sarcina fiscala ce le revine, contrar principiului enuntat la punctul b)

2. Probleme – inechitati fiscale

2.1. Nu se aplica pentru toate companiile, ci doar pentru acelea care au cifra de afaceri sub 2.250.000 lei. Totusi va avea efecte (negative) si asupra companiilor care depasesc acest plafon in privinta modului de deducere a TVA.

2.2. Chiar in cazul in care factura nu este incasata integral in primele 90 de zile de la emitere, atunci vanzatorul (furnizor sau prestator) care este in sistem tot este obligat sa colecteze TVA in a 90-a zi de la emitere. Dar, pe de alta parte, cumparatorul (client, beneficiar) nu poate deduce decat la data platii, indiferent daca este sau nu in sistem. Astfel se incalca un echilibru care era stabilit pana in prezent si care permitea ca taxa pe valoare adaugata sa fie neutra: in relatiile intre partenerii comerciali, clientul deducea taxa la data la care furnizorul o colecta si o datora la buget, si taxa ajungea sa fie platita in fond de consumabtorul final, doar ca valoarea ei se distribuia uneori intre doua sau mai multe “verigi” intr-un asa-zis “lant” comercial pe relatia producator (sau  importator) – comercianti – consumatori. De acum inainte, taxa nu va mai fi neutra ci cumparatorul va pierde pentru o anumita perioada, adica pana plateste contravaloarea facturilor primite de el de la furnizorii sai, iar bugetul castiga!

Astfel, conform Codului fiscal:

Art. 1342. – (5) In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedura civila, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii. In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea taxei aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, calculata conform dispozitiilor Codului de procedura civila.

Art. 145 (11) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

 2.3. Vanzatorul  care nu e in sistem colecteaza, ca si pana acum, la data facturii, dar cumparatorul care este in sistem nu deduce decat la data platii. Conform art 145 (1^2) din Codul fiscal actualizat, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare este, de regula, amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau. Din nou, de acum inainte, taxa nu va mai fi neutra ci cumparatorul va pierde pentru o anumita perioada, adica pana plateste contravaloarea facturilor primite de la furnizorii sai, iar bugetul castiga! Acest fapt va afecta serios companiile mici care se finanteaza de regula prin credit comercial de la furnizori sau distribuitori mai mari (care nu vor fi in sistem) si pentru care accesul la credite bancare se realizeaza cu dificultate. Astfel este posibil ca in viitorul apropiat sa asistam in realitate nu la o imbunatatire a cash-flow-ului, ci la probleme serioase de lichiditate din partea micilor companii, probabil comparabile cu cele create in perioada 2009-2010 de celebrul impozit minim – asa numit “forfetar”, care a reusit intr-un timp record sa desfiinteze un numar impresionat de companii si sa accentueze criza economica care deja se instaurase in Romania. Nu este exclus ca acest lucru sa se repete si in 2013, in special in randul micilor comercianti care vor avea in primele 2-3 luni sume de plata mult mai mari decat in prezent, si asta exact in perioada iernii cand si costurile administrative sunt in general mai mari si incasarile mai scad usor.

Conform Codului fiscal:

Art. 145 (11) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

Art. 145 (12) Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (3)-(8) este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform art. 1342 alin. (6). Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160.

In plus, conform Normelor la Codul fiscal, se mai stabileste o derogare:

45 (8) Prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal se aplica numai in cazul operatiunilor taxabile, pentru care furnizorul/prestatorul este obligat sa aplice sistemul TVA la incasare si sa inscrie in factura aceasta mentiune conform prevederilor art. 155 alin. (19) lit. p) din Codul fiscal, dar nu se aplica in cazul operatiunilor pentru care furnizorul/prestatorul nu trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare potrivit prevederilor art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal care sunt supuse la furnizor/prestator regulilor generale de exigibilitate conform prevederilor art. 1342 alin. (1) si (2) si prevederilor art. 145 alin. (1) din Codul fiscal la beneficiar. ….

3. Probleme – dificultati de ordin tehnic

3.1. Evidente financiar-contabile dificil de realizat, mai ales in cadrul micilor companii care nu dispun de softuri ultraperformante si nici de personal angajat intern, ci externalizeaza serviciul catre prestatori externi pentru a minimiza astfel costul contabilitatii; in final masura va avea pe termen lung o crestere a costurilor administrative ale companiilor. Contribuabilii vor trebui sa tina evidente detaliate referitoare la momentul si suma incasarii, la fel ca si TVA aferent, separat pentru fiecare tranzactie. Astfel, conform Normelor la Codul fiscal (punctul 79), formatele jurnalelor de vanzari si de achizitii vor fi mult mai complicate:

(3) Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare au obligatia sa mentioneze in jurnalele pentru vanzari facturile emise pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea taxei nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura. In plus fata de cele prevazute la alin. (2), in jurnalele pentru vanzari se inscriu si urmatoarele informatii in cazul acestor operatiuni:

a) numarul si data documentului de incasare sau, dupa caz, data la care a expirat termenul-limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal;

b) valoarea integrala a contravalorii livrarii de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;

c) baza impozabila si taxa pe valoarea adaugata aferenta;

d) valoarea incasata, inclusiv TVA, precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei incasate sau, dupa caz, la expirarea termenului-limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal se evidentiaza daca exista diferente de sume neincasate, care devin exigibile, precum si baza impozabila si TVA exigibila corespunzatoare sumei respective;

e) diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.”

(4) In cazul jurnalelor pentru vanzari prevazute la alin. (3), facturile care au TVA neexigibila integral sau partial vor fi preluate in fiecare jurnal pentru vanzari pana cand toata taxa aferenta devine exigibila ori ca urmare a incasarii sau, dupa caz, la expirarea termenului-limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal, cu mentionarea informatiilor prevazute la alin. (3) lit. a)-e). In cazul informatiei de la alin. (3) lit. d) se va mentiona numai suma incasata in perioada fiscala pentru care se intocmeste jurnalul pentru vanzari sau, dupa caz, baza impozabila si TVA care devine exigibila ca urmare a expirarii termenului-limita de 90 de zile prevazut la art. 1342 alin. (5) din Codul fiscal.

(5) Persoanele impozabile care fac achizitii de bunuri/servicii de la persoane care aplica sistemul TVA la incasare inregistreaza in jurnalul pentru cumparari facturile primite pentru livrari de bunuri/prestari de servicii pentru care este obligatorie aplicarea sistemului TVA la incasare, chiar daca exigibilitatea, respectiv deductibilitatea taxei, nu intervine in perioada fiscala in care a fost emisa factura. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care aplica sistemul TVA la incasare inregistreaza in jurnalul pentru cumparari facturile primite pentru livrari de bunuri/prestari de servicii chiar daca taxa nu este deductibila in perioada fiscala in care a fost emisa factura. In plus fata de cele prevazute la alin. (2), in jurnalele pentru cumparari se mentioneaza si urmatoarele informatii:

a) numarul si data documentului de plata;

b) valoarea integrala a contravalorii achizitiei de bunuri/prestarii de servicii, inclusiv TVA;

c) baza impozabila si taxa pe valoarea adaugata aferenta;

d) valoarea platita, inclusiv TVA si corespunzator baza impozabila si TVA exigibila;

e) diferenta reprezentand baza impozabila si TVA neexigibila.

(6) In cazul jurnalelor pentru cumparari prevazute la alin. (5), facturile care au TVA neexigibila integral sau partial vor fi preluate in fiecare jurnal pentru cumparari pana cand toata taxa aferenta devine exigibila ca urmare a platii, cu mentionarea informatiilor prevazute la alin. (5) lit. a)-e). In cazul informatiei de la alin. (5) lit. d) se va mentiona numai suma platita in perioada fiscala pentru care se intocmeste jurnalul pentru cumparari.

(7) Documentele prevazute la alin. (2)-(6) nu sunt formulare tipizate stabilite de Ministerul Finantelor Publice. Fiecare persoana impozabila poate sa isi stabileasca modelul documentelor pe baza carora determina taxa colectata si taxa deductibila conform specificului propriu de activitate, dar acestea trebuie sa contina informatiile minimale stabilite la alin. (2)-(6) si sa asigure intocmirea decontului de taxa prevazut la art. 1562 din Codul fiscal.

 3.2. Verificarea partenerilor comerciali. Desi este obligatia fiecarei companii din sistem sa emita facturi cu mentiunea “TVA la incasare”, totusi, compania care primeste o factura nu va putea deduce TVA la data facturii in cazul lipsei acestei mentiuni, ci va trebui practic sa verifice partenerul comercial intr-un registrul pe site-ul ANAF privind contribuabilii in sistem TVA la incasare. Iar, in cazul in care emitentul facturii este inscris in acel registru si operatiunea nu reprezinta o excludere conform art 134^2 alin6 din Codul fiscal, ar trebui sa nu deduca TVA decat la data platii conform art 145 alin1^1. Companiile vor trebui sa tina evidente separate cu privire la cele doua tipuri de furnizori (in sistem TVA la incasare sau nu) si sa le actualizeze periodic, pentru ca intrarea partenerilor comerciali in sistem nu inseamna mentinerea in permanenta in acesta, ci este posibil ca, in cazul cresterii cifrei de afaceri, furnizorii sa iasa din sistem. Acest lucru va insemna un efort birocratic suplimentar la o companie cu un numar mare, de cateva sute sau chiar mii de furnizori. Astfel, potrivit Normelor la Codul fiscal

45 (8) … In situatia in care furnizorul/prestatorul este inscris in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare la data emiterii unei facturi, dar omite sa inscrie mentiunea «TVA la incasare», desi operatiunea respectiva nu este exclusa de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform prevederilor art. 1342 alin. (6) din Codul fiscal, beneficiarul are obligatia sa exercite dreptul de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (11) din Codul fiscal.

3.3. O dificultate cu care ne vom confrunta frecvent, este cum sa stim de la bun inceput care facturi se vor incasa in numerar in viitor, dat fiind ca incasarile in numerar sunt excluse din sistemul TVA la incasare. Astfel, cu exceptia incasarilor in numerar la data facturii, unde lucrurile sunt simple, va aparea urmatoarea problema: In general avem contracte negociate cu partenerii comerciali si stim in unele cazuri ca acestia intentioneaza sa ne achite prin banca. Dar ce facem daca totusi partenerul are popriri pe  conturi si nu ne poate achita decat cash, sau daca invers, desi am convenit sa ne plateasca cash, el dispune de bani in banca si prefera sa ne plateasca in cont? Ii refuzam plata pe motiv ca sistemul TVA la incasare este conceput intr-o maniera mult prea complicata si riscam sa fim penalizati? Sau ce facem in cazul unui partener care ne achita partial prin banca, partial cu numerar? Avem pretentia ca traim intr-o economie de piata, in care relatiile comerciale nu sunt ingradite prin reglementari excesive, si dintr-o data, nu mai permitem incasarile si platile in numerar? Sa fim seriosi, realitatea in relatiile comerciale este cu totul alta, si orice cale de ingradire a libertatii acestora nu va face decat sa mai treaca o parte din economie in zona subterana, care se pare ca si pana acum nu era chiar neglijabila….Astfel, potrivit Codului fiscal

Art. 1342.(6) …. Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

… d) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;

In plus, conform Normelor la Codul fiscal, se mai stabilesc inca 2 non-excluderi, adica “derogari de la derogare” si o precizare care schimba in parte sensul legii, adica ne spune ca de fapt este vorba numai de acele sume incasate cu numerar (si nu de totalul facturii), in cazul facturilor care se incaseaza partial cu numerar si partial in cont:

162. (19) Livrarile de bunuri/Prestarile de servicii a caror contravaloare este incasata partial sau total cu numerar de catre persoana eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la alte categorii de beneficiari decat cele prevazute la art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal nu sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare. Nu sunt considerate incasari/plati in numerar sumele in numerar depuse de beneficiar direct in contul bancar al furnizorului/prestatorului. In sensul art. 1342 alin. (6) lit. d) din Codul fiscal, furnizorul/prestatorul care este obligat la aplicarea sistemului TVA la incasare exclude de la aplicarea sistemului TVA la incasare acele sume dintr-o factura care sunt incasate in numerar de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber-profesionisti si asocieri fara personalitate juridica.

Mentiune: la data publicarii acestui material, legiutorul a rezolvat intr-un final aceasta problema, prin Legea de aprobare, cu cateva modificari, a Ordonantei care precizeaza ca:

2. La articolul I punctul 14, litera d) a alineatului (6) al articolului 1342 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“d) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica. In cazul in care, ulterior emiterii facturii, se incaseaza in numerar o parte sau contravaloarea integrala a acesteia, pentru taxa aferenta acestor sume nu se aplica regulile de exigibilitate prevazute la art. 1342 alin. (1) si alin. (2) lit. a);”

Motivare Comisie CDEP:

Modificarea este necesara pentru asigurarea predictibilitatii aplicarii sistemului TVA la incasare.
La momentul emiterii facturii nu se cunoaste cu certitudine care va fi modalitatea de incasare a contravalorii facturii. Prin urmare, in aceasta situatie exigibilitatea TVA nu va urma regulile de exigibilitate generala ci vor ramane aplicabile regulile de exigibilitate conform sistemului TVA la incasare.

Prin inscrierea pe factura a sintagmei “TVA la incasare” furnizorul de buna credinta prezuma ca plata nu se va face in numerar si nu trebuie sa fie sanctionat pentru un fapt pe care nu il poate controla.

Cateva aspecte tehnice importante de retinut:

 • inscrierea pe facturi a mentiunii “TVA la incasare” este obligatorie pentru operatiunile pentru care contribuabilii sunt obligati sa aplice sistemul
 • prin incasare se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida de la beneficiar sau de la un tert precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata.
 • in situatia in care furnizorul/prestatorul este inscris in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare la data emiterii unei facturi, dar omite sa inscrie mentiunea «TVA la incasare», desi operatiunea respectiva nu este exclusa de la aplicarea sistemului TVA la incasare, beneficiarul exercita dreptul de deducere in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal, adica la data platii.
 • Pentru determinarea taxei aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta aplicandu-se urmatorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei taxei, respectiv 24 x 100/124, in cazul cotei standard, si 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, in cazul cotelor reduse.

In concluzie

Sistemul TVA la incasare a fost tradus in practica printr-o legiferare complicata chiar si pentru specialisti, in care regula de baza este aplicabila intr-un numar limitat de cazuri, in afara acestora existand multiple derogari, exceptii si exonerari. Solutiile simple, de genul aplicarii universale pentru toti contribuabilii si cat mai putine exceptii de la regula, ar fi fost mult mai eficiente, dar statul se pare ca a vrut sa nu creeze o facilitate reala in folosul companiilor, ci in fapt o metoda de impovarare suplimentara.

Studii de caz
Cazul 1. Compania noastra are ca obiect de activitate prestari de servicii.

In luna de referinta (sa zicem ianuarie 2013) va emite facturi catre clienti in suma de 100.000 lei cu TVA aferent de 24.000 lei. Din aceasta creanta, va incasa suma de 31.000 lei in cursul lunii si diferenta de 93.000 lei in luna urmatoare.

In luna de referinta face achizitii de la furnizori in suma de 30.000 lei cu TVA aferent de 7.200 lei. Din aceasta datorie, neavand lichiditati, achita suma de 24.800 lei in luna curenta (din restul banilor se platesc salarii, taxe, etc) si diferenta de 12.400 lei in luna urmatoare.

Ce reguli se aplica in situatia actualului sistem (valabil inclusiv in 2012) si ce reguli se vor aplica conform noului sistem (din 2013)?

 • Regula actuala: In luna de referinta: colectez TVA de 24.000 lei aferent facturilor emise, deduc TVA de 7.200 lei aferent facturilor primite de la furnizori, si datorez la buget suma de 16.800 lei, scadenta in luna urmatoare.
 • Regula noua: In luna de referinta colectez TVA de  6.000 lei aferent incasarii efectuate, si deduc TVA de 4.800 lei aferent platilor efectuate si datorez la buget suma de 1.200 lei, scadenta in luna urmatoare. In luna urmatoare colectez TVA de 18.000 lei aferent incasarii si deduc TVA de 2.400 lei aferent platii, si datorez la buget suma de 15.600 lei, scadenta peste 2 luni. Practic, per total, suma de plata la buget nu se modifica, doar ca o parte din ea se va amana la plata cu inca o luna.
Luna Suma de plata – sistem actual Suma de plata – sistem nou
1
2

16.800

1.200

3

15.600

Total

16.800

16.800

Cazul al 2-lea. Compania noastra are ca obiect de activitate comert cu ridicata sau productie.

In luna de referinta (sa zicem ianuarie 2013) va emite facturi catre clienti in suma de 100.000 lei cu TVA aferent de 24.000 lei. Din aceasta creanta, va incasa suma de 31.000 lei in cursul lunii si diferenta de 93.000 lei in luna urmatoare.

In luna de referinta face achizitii de la furnizori in suma de 80.000 lei cu TVA aferent de 19.200 lei. Din aceasta datorie, neavand lichiditati, achita suma de 24.800 lei in luna curenta (din restul banilor se platesc salarii, taxe, etc) si diferenta de 74.400 lei in luna urmatoare.

Ce reguli se aplica in situatia actualului sistem (valabil inclusiv in 2012) si ce reguli se vor aplica conform noului sistem (din 2013)?

 • Regula actuala: In luna de referinta: colectez TVA de 24.000 lei aferent facturilor emise, deduc TVA de 19.200 lei aferent facturilor primite de la furnizori, si datorez la buget suma de 4.800 lei, scadenta in luna urmatoare.
 • Regula noua: In luna de referinta colectez TVA de  6.000 lei aferent incasarii efectuate, si deduc TVA de 4.800 lei aferent platilor efectuate si datorez la buget suma de 1.200 lei, scadenta in luna urmatoare. In luna urmatoare colectez TVA de 18.000 lei aferent incasarii si deduc TVA de 14.400 lei aferent platii, si datorez la buget suma de 3.600 lei, scadenta peste 2 luni. Practic, per total, suma de plata la buget nu se modifica, doar ca o parte din ea se va amana la plata cu inca o luna. Impactul este mai putin semnificativ fata de firma prestatoare de servicii, dat fiind ca, in cazul comerciantilor si a firmelor producatoare de bunuri, se deduce un TVA suplimentar aferent achizitiilor de marfuri care urmeaza sa fie revandute, respectiv de materiale care urmeaza sa fie procesate.
Luna Suma de plata – sistem actual Suma de plata – sistem nou
1
2

4.800

1.200

3

3.600

Total

4.800

4.800

Cazul al 3-lea. Compania noastra are ca obiect de activitate comert cu amanuntul si plateste furnizorii la 15 sau 30 de zile.

In luna de referinta (sa zicem ianuarie 2013) vinde marfa cu plata cash in suma de 100.000 lei cu TVA aferent de 24.000 lei si face achizitii de la furnizori in suma de 80.000 lei cu TVA aferent de 19.200 lei. Din aceasta datorie, achita suma de 49.600 lei in luna curenta (din restul banilor se platesc salarii, taxe, datorii mai vechi, etc) si diferenta de 49.600 lei in luna urmatoare.

Ce reguli se aplica in situatia actualului sistem (valabil inclusiv in 2012) si ce reguli se vor aplica conform noului sistem (din 2013)?

 • Regula actuala: In luna de referinta: colectez TVA de 24.000 lei aferent incasarilor cash, deduc TVA de 19.200 lei aferent facturilor primite de la furnizori, si datorez la buget suma de 4.800 lei, scadenta in luna urmatoare.
 • Regula noua: In luna de referinta colectez TVA de 24.000 lei aferent incasarilor cash, si deduc TVA de 9.600 lei aferent platilor efectuate si datorez la buget suma de 14.400 lei, scadenta in luna urmatoare. In luna urmatoare deduc si restul TVA de 9.600 lei aferent platii, dar probabil ca voi avea in continuare TVA de plata la buget dat fiind ca voi continua sa fac incasari cash si plati pe credit comercial. Practic, per total, suma de plata la buget nu se modifica, doar ca o firma mica va intra pe termen scurt intr-o criza de lichiditati, incepand chiar din luna a 2-a cand va datora bugetului o suma mult mai mare decat in conditiile sistemului actual.

 

Luna Suma de plata – sistem actual Suma de plata – sistem nou
1
2

4.800

14.400

3

-9.600

Total

4.800

4.800

Cazul al 4-lea. Compania noastra are ca obiect de activitate comert cu ridicata sau productie si se confrunta cu probleme mari privind incasarile de la clienti. O mare parte a clientilor platesc la 180 de zile de la data emiterii facturilor.

In luna de referinta (sa zicem ianuarie 2013) va emite facturi catre clienti in suma de 100.000 lei cu TVA aferent de 24.000 lei. Din aceasta creanta, va incasa timp de 6 luni cate 12.400 lei si diferenta de 49.600 lei in luna a 7-a.

In luna de referinta face achizitii de la furnizori in suma de 80.000 lei cu TVA aferent de 19.200 lei. Din aceasta datorie, neavand lichiditati, achita timp de 6 luni cate 9.920 lei si diferenta de 39.680 lei in luna a 7-a.

Ce reguli se aplica in situatia actualului sistem (valabil inclusiv in 2012) si ce reguli se vor aplica conform noului sistem (din 2013)?

 • Regula actuala: In luna de referinta: colectez TVA de 24.000 lei aferent facturilor emise, deduc TVA de 19.200 lei aferent facturilor primite de la furnizori, si datorez la buget suma de 4.800 lei, scadenta in luna urmatoare.
 • Regula noua: In primele 3 luni colectez TVA de 2.400 lei aferent incasarilor efectuate, si deduc TVA de 1.920 lei aferent platilor efectuate si datorez la buget suma de 480 lei, scadenta in luna a 2-a, a 3-a si a 4-a. In luna a 4-a colectez TVA de 16.800 lei aferent restului de incasat de la clienti, potrivit derogarii care prevede ca TVA devine totusi exigibil la 90 de zile de la facturare, chiar in caz de neincasare a facturilor, si deduc TVA de 1.920 lei aferent platii, si datorez la buget suma de 14.880 lei (!), scadenta in luna a 5-a. Ulterior, in luna a 5-a si a 6-a voi voi deduce inca 1.920 lei lunar, si in luna a 7-a voi deduce si restul de 7.680 lei aferent platii finale de 39.680 lei, dat fiind ca deducerea nu se exercita la 90 zile, ci doar la data platii. Practic, per total, suma de plata la buget nu se modifica, doar ca o firma mica va intra probabil intr-o criza de lichiditati in luna a 5-a cand va datora bugetului o suma mult mai mare decat in conditiile sistemului actual.
Luna Suma de plata – sistem actual Suma de plata – sistem nou
1
2

4.800

480

3

480

4

480

5

14.880

6

-1.920

7

-1.920

8

-7.680

Total

4.800

4.800

Cazul al 5-lea. Compania noastra are ca obiect de activitate comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, incasaza 60% in numerar si 40% retete decontate dupa 9-10 luni, si plateste furnizorii intre 30 si 240 de zile.

In luna de referinta (sa zicem ianuarie 2013) vinde marfa in suma de 100.000 lei cu TVA aferent de 24.000 lei, din care 74.400 lei cu plata cash si 49.600 lei retete compensate, incasarea acestora efectuandu-se dupa 9 luni. In aceeasi luna de referinta face achizitii de la furnizori in suma de 80.000 lei cu TVA aferent de 19.200 lei. Din aceasta datorie, neavand lichiditati, achita prima luna suma de 24.800 (cu restul de bani achita furnizori restanti din lunile trecute), apoi timp de 8 luni cate 6.200 lei si diferenta de 24.800 lei in luna a 10-a. Ce reguli se aplica in situatia actualului sistem (valabil inclusiv in 2012) si ce reguli se vor aplica conform noului sistem (din 2013)?

 • Regula actuala: In luna de referinta: colectez TVA de 24.000 lei aferent incasarilor cash si retetelor facturate, deduc TVA de 19.200 lei aferent facturilor primite de la furnizori, si datorez la buget suma de 4.800 lei, scadenta in luna urmatoare.
 • Regula noua: In luna de referinta colectez TVA de  14.400 lei aferent incasarilor cash, si deduc TVA de 4.800 lei aferent platilor efectuate si datorez la buget suma de 9.600 lei, scadenta in luna urmatoare. In urmatoarele 2 luni deduc TVA de 1.200 lei aferent platilor efectuate (dar probabil ca voi avea in continuare TVA de plata la buget dat fiind ca voi continua sa fac incasari cash si plati pe credit comercial). In luna a 4-a colectez TVA de 9.600 lei aferent sumei de incasat din facturile de retete compensate, potrivit derogarii care prevede ca TVA devine totusi exigibil la 90 de zile de la facturare, chiar in caz de neincasare a facturilor, si deduc TVA de 1.200 lei aferent platii, si datorez la buget suma de 8.400 lei, scadenta in luna a 5-a. Ulterior, in lunile 5-9 voi deduce inca 1.200 lei lunar, si in luna a 10-a voi deduce si restul de 4.800 lei aferent platii finale de 24.800 lei, dat fiind ca deducerea nu se exercita la 90 zile ci doar la data platii. Practic, per total, suma de plata la buget nu se modifica, doar ca o firma mica va intra probabil intr-o criza de lichiditati in lunile a 2-a si apoi a 5-a cand va datora bugetului sume mult mai mari decat in conditiile sistemului actual.

 

Luna Suma de plata – sistem actual Suma de plata – sistem nou
1
2

4.800

9.600

3

-1.200

4

-1.200

5

8.400

6

-1.200

7

-1.200

8

-1.200

9

-1.200

10

-1.200

11

-4.800

Total

4.800

4.800

Abrevieri:

TVA = taxa pe valoare adaugata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *