Tag Archives: tva la incasare

Opinia specialistului: Sistemul TVA la incasare: avantaje si, mai ales, dezavantaje pentru companiile mici

   Daniel Stenzler

 Incepand din 2013 intra in vigoare un nou sistem privind plata TVA, sistem care va avea efecte in principal asupra companiilor mici, cu cifra de afaceri anuala sub 2.250.000 lei (aprox. 500.000 EUR), dar totusi va avea efecte si asupra companiilor care depasesc acest plafon in privinta modului de deducere si calcul al TVA. Pe scurt, in general TVA nu se va mai colecta la emiterea facturii ci la incasarea ei (prin incasare se intelege orice modalitate prin care furnizorul/prestatorul obtine contrapartida de la beneficiar sau de la un tert precum plata in bani, plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea unor instrumente de plata), si nu se va deduce la primirea facturii, ci la plata ei. Pentru companiile mentionate, aplicarea sistemului este obligatorie, nu optionala!