Sistemul bancar are nevoie de certitudine legislativa si o concurenta sanatoasa

Gabriela FOLCUT – Presedinte Comisia de Comunicare Asociatia Romana a Bancilor

Anumite initiative legislative pe zona consumatorilor si modul in care sunt promovate pot afecta disciplina financiara si transmite mesaje eronate despre practicile bancilor. Acesta este unul dintre mesajele cheie cuprinse in Barometrul bancar ARB & EY, instrument care indica asteptarile bancherilor privind implicatiile initiativelor legislative asupra institutiilor pe care le conduc.

Comunitatea bancara din Romania apreciaza ca, mai ales in contextul financiar international actual, se recomanda mentinerea increderii intrun climat investitional propice cresterii intermedierii financiare de care sa beneficieze populatia, companiile si statul roman, astfel incat sa contribuie la dezvoltarea economica a Romaniei si la cresterea nivelului de trai al fiecarui consumator in parte. Intermedierea financiara se plaseaza la 31,7% in anul 2014, calculata ca pondere a creditului acordat sectorului privat in PIB, in scadere fata de nivelul inregistrat in anul 2011, de 39,5%.

Avand in vedere eforturile comunitatii bancare din Romania de a contracara efectele unei comunicari ofensive impotriva bancilor de natura sa dauneze bunului mers al activitatii institutiilor de credit si economiei Romaniei in ansamblu, apreciem ca se impune abtinerea de la promovarea unor initiative legislative care pot afecta disciplina de plata si care nu sunt in concordanta cu reglementarile europene.

Asociatia Romana a Bancilor solicita ca directivele europene sa fie transpuse in legislatia nationala conform prevederilor aprobate de reglementatorii europeni si in spiritul gandit de emitenti. Extinderea nerezonabila a sferei de aplicare a legislatiei europene ar induce un decalaj ingrijorator in ceea ce priveste practicile bancare din Romania fata de celelalte state europene unde autoritatile se limiteaza strict la prevederile directivelor aprobate de legislativul european, inclusiv la nivel de costuri suportate de sistemul bancar.

In Romania se inregistreaza o particularitate, cea in care anumite directive pe zona consumatorilor sunt transpuse sau cel putin se incearca sa se transpuna contrar prevederilor aprobate de reglementatorii europeni, ceea ce duce la asteptari nerealiste din partea clientilor. Promovarea in spatiul public a unor initiative legislative sau adaptari ale directivelor europene in discordanta cu textul propus la nivelul Uniunii Europene afecteaza negativ disciplina de plata, imaginea si increderea in sistemul bancar.

Un exemplu in acest sens este proiectul de Lege privind contractele de credit pentru consumatori garantate cu bunuri imobile, initiat de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC), de transpunere a Directivei 17/2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidentiale. Propunerile avansate de comunitatea bancara autoritatilor au in vedere transpunerea completa si corecta a dispozitiilor obligatorii din Directiva 17/2014 privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri immobile rezidentiale, prin care sa se tina cont de interesele tuturor partilor implicate, inclusiv ale creditorilor. Consideram ca reglementarea restrictive reiesita din dispozitiile proiectului de transpunere a Directivei in ceea ce priveste acele aspect lasate la latitudinea statelor membre ar trebui sa aiba ca fundament o analiza de impact prealabila si detaliata. Solicitam respectarea prevederilor Directivei privind aplicarea la contractile incheiate dupa data de 21 martie 2016. Trebuie sa transpara fara echivoc ideea ca legea care transpune directiva se aplica exclusiv contractelor de credit incheiate dupa aceasta data, avand in vedere ca prevederile directivei interzic aplicarea la contractele existente inainte de 21 martie 2016. Comunitatea bancara sutine alinierea prevederilor la cadrul european privind returnarea sau transferul catre creditor al garantiei sau al veniturilor obtinute din vanzarea garantiei, in sensul de a nu obliga creditorul ca returnarea sau transferul garantiei sau al veniturilor obtinute din vanzarea garantiei sa fie suficiente pentru rambursarea totala a creditului, indiferent daca acopera costurile sau nu. Faptul ca restul de creanta ce nu a putut fi acoperita din valorificarea bunului este considerata stinsa prin efectul legii echivaleaza cu o expropriere a creditorului fara compensatie sau vreo justificare obiectiva.

ARB sustine mentinerea libertatii bancilor de a se adapta conditiilor pietei si eliminarea obligativitatii reducerilor de costuri. Stabilirea obligatiei creditorului de a reduce costurile ori de cate ori rata de schimb valutar inregistreaza fluctuatii egale sau mai mari de 20% este excesiva. Acest mecanism reprezinta o limitare nejustificata a principiului libertatii contractuale consacrat de dispozitiile art. 1169 Cod civil si al libertatii de stabilire a preturilor de catre creditori in concordanta cu principiile unei economii de piata. Creditorii trebuie sa se adapteze conditiilor din piata financiara, fluctuatiile de curs fiind independente de vointa acestora.

Ar fi amenintata capacitatea institutiilor de credit de a mai acorda credite populatiei pentru cumpararea de locuinte, imprumuturi de altfel necesare dezvoltarii economice. De asemenea, ar fi descurajate si programele de stat privind achiz tia/constructia de locuinte (programul Prima Casa).

Ar putea afecta perceptia asupra riscului de tara, costul de finantare al entitatilor private locale, cat si costul de finantare al statului in ansamblul sau. Un exemplu de transpunere excesiva a unei directive europene (Directiva 93/13/CEE) este Legea nr. 193/2000 privind clauzele abusive modificata. O astfel de transpunere, fara asigurarea respectarii principiului neretroactivitatii legii, este de natura sa dauneze bunului mers al activitatii institutiilor de credit si economiei Romaniei in ansamblu.

Asociatia Romana a Bancilor nu s-a opus si nu se poate opune ca instantele de judecata sa analizeze si sa se pronunte asupra caracterului abuziv al unei clauze in baza prevederilor Legii nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori. Demersurile comunitatii bancare din Romania urmaresc conformarea prevederilor nationale la dispozitiile reglementate la nivel european, cu asigurarea respectarii principiului neretroactivitatii legii. Apreciem ca se impune aplicarea principiului predictibilitatii legii, securitatii si stabilitatii rapoartelor juridice, astfel ca impactul masurilor ce pot fi dispuse de instanta ar trebui sa se aplice doar la contractele in curs de derulare incheiate dupa intrarea in vigoare a modificarilor legii, respectiv dupa data de 01.10.2013.

Ceea ce pune in discutie intreaga comunitate bancara reprezentata de Asociatia Romana a Bancilor este prevederea introdusa in Legea 193/2000 prin Legea nr. 76/2012, potrivit careia instanta – in cazul in care constata existent clauzelor abuzive in contract – obliga prestatorul sa modifice toate contractele in curs de executare, care nu sunt deduse judecatii, indiferent de momentul incheierii acestora. Din practica instantelor de pana in prezent a reiesit ca acestea au pronuntat hotarari diferite in cazuri similare.

Un singur caz pierdut printr-o decizie irevocabila de catre orice banca poate avea un efect cu potential devastator asupra intregului portofoliu similar de contracte. In schimb, un caz castigat de o institutie va produce efecte doar asupra acelui caz. Acest lucru inseamna, daca ne referim in particular la contractele de credit, ca daca o banca castiga in 999 de cazuri si pierde intr-unul singur, atunci decizia judecatoreasca negativa din acest singur caz este de fapt o decizie judecatoreasca impotriva tuturor contractelor cu clauze similare, chiar si cele castigate deja de banca. Comunitatea bancara solicit asigurarea principiului echitatii proce sului de justitie.

Pe fondul unui context international tensionat, astfel de “adaptari”/ingerinte – chiar si uneori numai la nivel declarativ – pot aduce atingere stabilitatii financiare si afecteaza climatul concurential in sistemul bancar. In absenta unor perspective de stabilitate similar cu cele ale sectoarelor bancare performante din regiune si in situatia unor astfel de ingerinte, capitalul nu are nicio motivatie sa ramana si cu atat mai putin sa vina in sectorul bancar romanesc.

Prioritatile industriei bancare vizeaza mentinerea rolului sistemului bancar de principal finantator al economiei Romaniei, cu asigurarea stabilitatii si credibilitatii sectorului bancar. Sistemul bancar romanesc finanteaza preponderent economia romaneasca, asigurand aproximativ 92% din totalul finantarilor acordate de sistemul financiar romanesc. Sectorul bancar din Romania, care deserveste milioane de clienti, s-a dovedit a fi rezilient pe perioada crizei, nefiind nevoie de sprijin din fonduri publice pentru sustinerea acestuia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *