Noutati legislative luna Decembrie 2013

CodFiscal.netOMFP 2020/2013 – Normele de inchidere pentru exercitiul bugetar al anului 2013 (link)

OMFP 246/2005 – Normele privind ordinul de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) – ACTUALIZAT 2014 (link)

OMFP 2008/2013 – Norme de aplicare a art. 28^4 din Legea 500/2002 | Plati restante (link)

OUG 111/2013 – Reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative (link)

OMFP 2002/2013 – Modificarea si completarea Normelor contabilitatii institutiilor publice | Modificare OMFP 1917/2005 (link)

OMFP 2004/2013 – Procedura privind registrul entitatilor publice (link)

LEGEA 356/2013 – Legea bugetului de stat pe anul 2014 (link)

LEGEA 340/2013 – Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014 (link)

HG 965/2013 – Zilele libere pe 27 si 31 decembrie 2013 si 3 ianuarie 2014 (link)

OPANAF 3751/2013 – Competenta de efectuare a activitatilor de analiza de risc si selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificarii fiscale prealabile documentare (link)

LEGEA 328/2013 – Aprobarea participarii Romaniei la Forumul global privind transparenta si schimbul de informatii fiscale (link)

OMFP 1898/2013 – Modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin OMFP 3055/2009 (link)

DECIZIA 2013/676/UE – Autorizarea Romaniei sa aplice in continuare o derogarea de la art. 193 din Directiva TVA (link)

DIRECTIVA 2011/96/UE – Regimul fiscal comun pentru societatile-mama si filialelor acestora din state membre (link)

Leave a Reply

Your email address will not be published.