Elaborarea unei legi privind insolventa persoanelor fizice. Fara presiuni sau constrangeri de timp

Florin DANESCU – Presedinte Executiv Asociatia Romana a Bancilor

Asociatia Romana a Bancilor (ARB) propune initiatorilor si decidentilor din Parlamentul Romaniei analiza modificarilor si completarilor aduse de comunitatea bancara initiativei legislative privind insolventa persoanelor fizice, inregistrata la Senat sub nr. L370/2014, pentru mentinerea stabilitatii sistemului bancar, a disciplinei de plata si a cresterii economice. Comunitatea bancara intelege ca efectele crizei economice mondiale precum somajul, diminuarea veniturilor etc. conduc spre implementarea unei legi a insolventei persoanelor fizice in Romania.

ARB este preocupata de necesitatea ca legea insolventei persoanelor fizice sa instituie un echilibru intre debitor si creditor si aplicarea legii sa fie atent supravegheata, iar eventualele excese sa fie sanctionate. Impactul unei eventuale implementari a legii, fara a tine cont de argumentele comunitatii bancare, consta in afectarea indicatorilor de prudenta bancara si in reducerea creditarii persoanelor fizice, ceea ce conduce la consecinte negative asupra consumului si dezvoltarii economice. Argumentele in favoarea legiferarii insol-ventei persoanelor fizice trebuie sa fie insotite de un studiu riguros, avand in vedere ca proiectul se adreseaza tuturor categoriilor de creditori ai persoanelor fizice. Debitorii persoane fizice care apeleaza la procedura falimentului personal trebuie sa considere o astfel de solutie ca fiind extrema avand in vedere consecintele insolventei asupra bugetului personal si a girantilor, acolo unde exista. In situatia in care intampina dificultati financiare temporare, este recomandat ca debitorul sa solicite bancii   creditoare   restructurarea   creditului. Elaborarea unei legi privind insolventa persoanelor fizice trebuie sa nu fie influentata de presiuni sau de constrangeri de timp, avand in vedere si necesitatea protectiei deponentilor.

Propunerea legislativa privind insolventa persoanelor fizice trebuie analizata in contextul angajamentelor deja asumate de autoritatile romane fata de institutiile financiare internationale, angajamente care se refera la mentinerea discipli- nei de creditare ca element esential al stabilitatii sistemului financiar din Romania. In acest sens, Legea 89/2014 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane si aprobate prin decizia Consiliului directorilor executivi al Fondului Monetar International din 26 martie 2014 prevede, la paragraful 37, urmatoarele: “Avand in vedere ca mentinerea disciplinei de plata in randul debitorilor contribuie in mod semnificativ la consolidarea stabilitatii financiare, vom depune toate eforturile pentru a evita adoptarea unor initiative legislative referitoare la insolventa persoanelor fizice care ar crea hazard moral si care ar putea genera abuzuri frecvente din partea debitorilor deoarece ar submina disciplina la plata”. ARB considera ca se impune clarificarea situatiilor in care debitorul poate formula cererea de intrare in insolventa, pentru a evita eventualele abuzuri ale unor debitori de a se prevala de noua lege in detrimentul creditorilor sai. Comunitatea bancara propune introducerea de norme pentru asigurarea transparentei pe fiecare etapa a procedurii insolventei si informarea eficienta a tuturor partilor interesate, avand ca model atat norme corespondente din alte jurisdictii europene, cat si normele echivalente din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa. Consideram necesara clarificarea rolului administratorului judiciar, profesionist in insolventa,   pentru   asigurarea   corectitudini procedurii (notificarea creditorilor si inregistrarea creantelor, constatarea patrimoniului debitorului, actiuni in anularea actelor frauduloase ale debitorului etc.). Asociatia Romana a Bancilor considera necesara ajustarea prevederilor privind planul de rambursare, pentru a asigura un trata- ment echitabil pentru creditorii garantati fata de alte categorii de creditori. Scopul acestor modi- ficari este acela de a asigura un comportament transparent si de buna-credinta al debitorului, care la sfarsitul procedurii va beneficia de eliberarea de datoriile reziduale catre toate tipurile de creditori.

Numarul persoanelor indatorate la banci si IFN este de aproximativ 4 milioane, ceea ce repre- zinta 43% din populatia activa. Soldul creditului neguvernamental acordat populatiei se cifreaza la 22,8 miliarde euro, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei la luna iulie 2014. Numarul per- soanelor fizice cu restante peste 30 de zile este de 657.757, potrivit datelor centralizate de Biroul de Credit si publicate de BNR la luna iulie 2014. Totalul sumelor restante de peste 30 de zile inregistrate de persoanele fizice se cifreaza la 2,35 miliarde euro. Bancile isi sprijina clientii afectati de criza economica, ponderea creditelor restructurate fiind de 20% din volumul creditelor acordate. Reticenta bancilor este de inteles daca avem tabloul complet al insolventei persoanelor juridice, dat fiind faptul ca aproape 10% din soldul creditului neguvernamental reprezinta acum credite acordate companiilor intrate ulterior in insolventa. Dintre companiile intrate in insolventa in perioada ianuarie 2009-august 2013, in stadiul de reorganizare au ajuns doar 1,2%. Sumele recuperate in urma procedurilor sunt infime, de ordinul a 2%. Economia Romaniei are nevoie de finantare pentru a mentine cresterea economica. In situatia in care elaborarea unei legi privind insolventa persoanelor fizice este influentata de presiuni sau de constrangeri de timp, ar fi amenintata capacitatea institutiilor de credit de a mai acorda credite necesare dezvoltarii economice. Ar putea afecta perceptia asupra riscului de tara, costul de finantare al entitatilor private locale, cat si costul de finantare al statului in ansamblul sau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *