Uniunea Bancara Europeana, element cheie al procesului de consolidare a sistemului bancar (5)

Elena GEORGESCU, director adjunct al Directiei Gestiunea Crizelor Financiare din cadrul BNR

De ce a fost infiintat Mecanismul Unic de Rezolutie (MUR)

Scopul infiintarii MUR a fost acela de a asigura solutionarea ordonata a bancilor intrate in criza fara a se recurge insa la accesarea resurselor publice, precizeaza Elena Georgescu. “Aceasta viziune implica, deci, apelul la recapitalizarea interna a bancilor in dificultate de catre actionari si creditori, urmand principiile generale din Directiva BRR. O banca poate face obiectul declansarii unei proceduri de rezolutie atunci cand sunt indeplinite trei conditii:

  1. Se afla sau este susceptibila sa intre in dificultate majora;
  2. Cand aparitia unei situatii de dificultate majora nu poate fi evitata prin niciun mecanism al sectorului privat;
  3. Cand rezolutia este in interesul public, intrucat banca este sistemica iar dificultatea majora a acesteia ar afecta stabilitatea financiara.

In contextul mizei unei decizii de rezolutie, apare ca legitima intrebarea “cine sunt actorii cu rol decisiv in declansarea dar si in derularea procesului de rezolutie?”

Potrivit Regulamentului MUR, autoritatile implicate in procesul decizional sunt: BCE, Comitetul Unic de Rezolutie, o structura nou infiintata prin acest regulament, Comisia Europeana, Consiliul Uniunii Europene si autoritatile nationale de rezolutie.

Declansarea rezolutiei se face de catre Comitet, fie in baza notificarii BCE, in calitatea sa de autoritate de supraveghere, fie din proprie initiativa, dar cu informarea prealabila a BCE. Tot Comitetul este cel care va aproba schema de rezolutie, va determina instrumentele de rezolutie ce vor fi utilizate, in contextul derularii schemelor de rezolutie, precum si fondurile ce vor fi utilizate din resursele Fondului Unic de Rezolutie (Fond) – institutie ce se va infiinta la nivelul UE.

Schema de rezolutie se considera a fi aprobata si intra in vigoare dupa aprobarea ei de catre Comitet si daca, intr-o perioada de 24 de ore de la aprobarea sa, Consiliul UE, dar numai la propunerea Comisiei, nu formuleaza obiectiuni cu privire la schema respectiva. Intr-un interval de 12 ore de la aprobarea schemei de rezolutie, Comisia poate sa propuna Consiliului sa formuleze obiectiuni privind oportunitatea sau costurile schemei de rezolutie: daca apreciaza ca declansarea rezolutiei nu este necesara in interesul public, sau daca este necesara o modificare substantiala privind valoarea resurselor implicate in schema de rezolutie. In cazul in care Consiliul formuleaza obiectiuni cu privire la plasarea unei institutii de credit in rezolutie, banca in cauza va fi lichidata conform legislatiei nationale in materie de insolventa.

 

Institutiile MUR

Arhitectura Mecanismului Unic de Rezolutie (MUR) presupune infiintarea unei structuri unice de adoptare a deciziilor, la nivel centralizat. Aceasta este reprezentata de Comitetul Unic de Rezolutie, care functioneaza alaturi de Fondul Unic de Rezolutie (“Fondul”), aflat sub controlul Comitetului .Activitatea Comitetului care functioneaza in doua sesiuni, o sesiune executiva si una plenara, este sustinuta de autoritatile nationale de rezolutie , explica Elena Georgescu.

Nu este lipsita de importanta si formula, stabilita de Regulament, prin care se asigura repartizarea responsabilitatilor intre Comitet – dimensiunea europeana si autoritatile nationale de rezolutie – dimensiunea nationala.

Astfel, Comitetul va fi responsabil pentru fazele de planificare si rezolutie a bancilor transfrontaliere si a celor supravegheate in mod direct de BCE, in timp autoritatile nationale de rezolutie vor fi responsabile pentru celelalte banci. “Oricum, daca rezolutia unei banci implica utilizarea resurselor acestui fond unic de rezolutie, Comitetul ramane responsabil de aceasta. Deci autoritatile nationale raman responsabile cu rezolutia altor banci decat cele semnificative numai daca rezolutia realizata la nivel local nu implica utilizarea banilor din Fond”, spune oficialul BNR.

Executarea schemelor de rezolutie pentru bancile transfrontaliere si pentru cele supravegheate direct de BCE reprezinta o prerogativa a autoritatilor nationale de rezolutie si este realizata, bineinteles, in baza instructiunilor Comitetului Unic de Rezolutie.

Un aspect important pe care il implica aplicarea noii viziuni la nivel pan-european de realizare a rezolutiei unei banci este ca ” neconformarea de catre autoritatile nationale de rezolutie la instructiunile date de Comitet in procesul de executate a schemelor decise atrage, in mod automat, adresarea de catre Comitet de ordine directe bancii in cauza. Deci Comitetul intra direct in relatie cu banca in cauza, excluzand in aceasta etapa procedurala autoritatea de supraveghere locala”, precizeaza Elena Georgescu.

Formula in care functioneaza Comitetul in procesul de rezolutie a unei banci, prin cele doua sesiuni ale sale, atat din perspectiva componentei acestuia, cat si al mecanismului decizional, imbina dimensiunea nationala cu dimensiunea europeana, centralizata.

Fondul Unic de Rezolutie

Fondul Unic de Rezolutie, infiintat in baza Regulamentului MUR, reprezinta cea de a doua institutie cheie a noii arhitecturi de rezolutie planificata a fi constituita la nivelul UE, alaturi de cea a Comitetului Unic de Rezolutie, explica Elena Georgescu, reprezentanta BNR. Acest fond va fi constituit prin contributia statelor membre participante, nivelul tinta de capitalizare al acestuia fiind estimat la 55 miliarde euro.. Contributiile individuale ale fiecarei banci vor fi calculate proportional in functie de ponderea obligatiilor sale (excluzand fondurile proprii si depozitele garantate) in totalul obligatiilor (excluzand fondurile proprii si depozitele garantate) tuturor institutiilor autorizate in statele membre participante. Contributiile vor fi ajustate in functie de profilul de risc al fiecarei institutii de credit. Pentru completarea eventualului necesar de resurse,Fondul mai poate contractaimprumuturi de pe piata, daca acest lucru este decis de Comitet, in cadrul sesiunii plenare a acestuia. Fondul e detinut si administrat de catre Comitetul Unic de Rezolutie, urmand asadar sa atinga un nivel tinta de cel putin 1% din depozitele garantate, ale tuturor institutiilor de credit autorizate in statele membre participante, in cadrul unei perioade de 8 ani.

Elementul de noutate il constituie modalitatea prin care se vor constitui resursele acestui Fond, pana la atingerea nivelului tinta, respectiv in cadrul perioadei de tranzitie.

Formula privind modul de constituire a resurselor Fondului in cadrul perioadei de tranzitie mentionata a fost agreata in cadrul reuniunii Consiliului Ecofin din 18 decembrie 2013. Astfel, statele membre participante au decis ca, in paralel cu adoptarea Regulamentului MUR, sa incheie un Acord Interguvernamental cu privire la transferul si mutualizarea contributiilor la Fondul Unic de Rezolutie (Acord). In acest context, Consiliul UE a decis sa includa problematica mentionata intr-un Acord Interguvernamental in vederea asigurarii unei certitudini legale maxime in raport de ingrijorarile legale si constitutionale ale unor state membre aferente modalitatii de finantare a Fondului. In conformitate cu acest Acord care este in curs de finalizare, contributiile bancilor colectate la nivel national vor fi transferate Fondului Unic de Rezolutie care va fi initial constituit din compartimentele nationale (engl. “national compartments“), din cadrul fiecarui stat membru participant. Potrivit mecanismului instituit prin Acord, compartimentele nationale vor fuziona gradual, in cadrul perioadei de tranzitie, alimentand Fondul, in primul an, cu 40% din nivelul tinta al acestuia, continuand cu inca 20% in al doilea an si mentinand o crestere progresiva si egala a alimentarii pe parcursul urmatorilor ani.

Este necesar sa subliniez aici ca aceasta solutie, prin care un Acord a fost inclus in paralel cu Regulamentul MUR in procedura de co-decizie a PE, a fost catalogata, in cadrul discutiilor purtate in sedinta Comitetului pentru Afaceri Monetare si Economice din cadrul PE (ECON) din 1 aprilie a.c. in legatura cu includerea pe agenda PE a textelor documentelor care alcatuiesc dosarul MUR (Regulamentul MUR si Acordul Interguvernamental) agreate de acesta si Consiliul UE, ca reprezentand o premiera, respectiv o decizie fara precedent, acceptata pentru prima data de catre PE.

Pentru asigurarea eficacitatii rezolutiei in perioada de tranzitie, cand resursele fondului nu sunt inca constituite deplin, in cadrul reuniunii ECOFIN din 18 decembrie 2013, ministrii de finante ai statelor membre si Eurogrupul au decis sa adopte o declaratie prin care se specifica ca in cadrul acestei perioade va fi disponibila si o finantare-punte din resurse nationale, alimentate din taxe platite de banci sau de la Mecanismul European de Stabilitate (MES), in conformitate cu procedurile existente. Totodata, in acelasi context, vor fi posibile transferuri temporare de resurse financiare intre compartimentele nationale, urmand a fi dezvoltat si un mecanism de “back-stop” comun. Acesta va permite contractarea de imprumuturi de catre Fond care urmeaza a fi rambursate prin contributii provenind din sectorul bancar.

Ar mai trebui mentionat si faptul ca Acordul va fi insotit de o declaratie prin care partile semnatare se angajeaza sa aplice regulile si principiile privind instrumentul “recapitalizare interna” ( “bail-in“) asa cum sunt acestea prevazute in cadrul Directivei BRR, si care va reprezenta o preconditie pentru accesul la resursele Fondului.

Intrarea in vigoare a Regulamentului MUR se va realiza in doi pasi, detaliaza Elena Georgescu si anume: dispozitiile regulamentului vizand pregatirea procesului de planificare a rezolutiei, colectarea informatiilor si cooperarea cu autoritatile nationale se vor aplica din 1 ianuarie 2015, in timp ce prevederile referitoare la planificarea rezolutiei, interventia timpurie, actiunile efective de rezolutie si instrumentele de rezolutie, incluzand aici recapitalizarea interna cu ajutorul actionarilor si al creditorilor (“bail-in“), se vor aplica din 1 ianuarie 2016, dar sub rezerva indeplinirii conditiei privind transferul contributiilor din compartimentele nationale.

In ceea ce priveste intrarea in vigoare a Acordului, conform Comunicatului de Presa al Consiliului UE din 27 martie a.c., acesta se va realiza odata cu ratificarea sa de catre statele membre care participa la Mecanismul Unic de Supraveghere/ Mecanismul Unic de Rezolutie (MUS/MUR) ale caror voturi reprezinta 90% din voturile totale ponderate ale tuturor statelor membre participante la MUS/MUR.

Astfel, odata cu aprobarea pachetului privind Mecanismul Unic de Rezolutie in cadrul sedintei PE din 15 aprilie a.c., putem vorbi de un progres substantial in ceea ce priveste constituirea Uniunii Bancare, respectiv de asigurare a cadrului legal si institutional pentru solutionarea bancilor aflate in dificultate, prin iesirea ordonata a acestora din piata fara amenintarea stabilitatii financiare a acesteia si prin evitarea suportarii costurilor deciziilor de rezolutie de catre contribuabili.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *