O cerinta europeana: rezolvarea alternativa a disputelor

Calin M. RANGU, director Adjunct, directia Supraveghere Integrata ASF

Conform directivei 2013/11/CE privind solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) in materie de consum si de modificare a Regulamentului nr. 2006/2004 si a directivei 2009/22/CE (directiva privind SAL in materie de consum), Uniunea Europeana trebuie sa contribuie la atingerea unui nivel inalt de protectie a consumatorilor.

Data prevazuta pentru aplicarea acestei Directive este 09.07.2015. Aplicativitatea directivei vizeaza procedurile de solutionare extrajudiciara a litigiilor nationale si transfron taliere, simplu, rapid si necostisitor. Aceasta directiva urmeaza a fi transpusa cat mai curand in legislatia nationala. Pe langa directiva, exista Regulamentul CE/524/2013 care pre vede instituirea unei platforme de solutionare on-line a litigiilor (SOL) care sa le ofere consumatorilor si comerciantilor un punct de intrare unic pentru solutionarea extrajudiciara a litigiilor on-line, prin inter-mediul entitatilor SAL care sunt conectate la platforma si ofera posibilitatea solutionarii alternative a litigiilor. MiFID II(Directive on markets in financial instruments nr. 2014/65/EU, ce modifica Directiva 2004/39/EC), publicata in Monitorul Oficial al UE in data de 12.06.2014, stabileste cadrul de reglementare european aplicabil pietei financiare ne-bancare, promovand necesitatea existentei unei Camere arbitrale sau a unui ombudsman.

Astfel, la paragraful 151 din Preambul se arata ca, pentru a proteja clientii si fara a se adduce atingere dreptului acestora de a-si prezenta litigiile in fata instantelor, este oportun ca statele membre sa asigure infiintarea unor organisme publice sau private insarcinate cu solutionarea acestor litigii pe cale extrajudi -ciara,care sa coopereze in scopul solutionarii litigiilor trans-frontaliere, tinand seama de Recomandarile 98/257/CE si 2001/310/CE ale Comisiei Europene. Art. 75 din Directiva preia aceste recoman dari prin care se stabileste mecanismul extrajudi -ciar de solutionare a reclamatiilor consuma -torilor. In acest context, statele membre au obligatia de a asigura instituirea de procedure eficiente si eficace privind reclamatiile si caile de atac care sa permita solutionarea extra -judiciara a litigiilor in materie de consum referitoare la serviciile de investitii si la serviciile auxiliare furnizate de firmele de investitii, apeland, dupa caz, la organisme existente. Statele membre trebuie sa se asigure totodata ca toate firmele de investitii adera la unul sau mai multe organisme care aplica aceste proceduri de reclamatie si cai de atac.

O entitate SAL ce functioneaza in mod corespunzator ar trebui sa incheie procedurile on-line si off-line de solutionare a litigiilor cu rapiditate, intr-un termen de maximum 90 zile calendaristice de la data primirii complete a dosarului. Se recomanda ca aceste procedure SAL sa fie gratuite pentru consumatori, pro ce -dura trebuie sa fie accesibila, atractiva si necostisitoare. In prezent, in cazul litigiilor dintre consumatori si profesionisti, respectiv atunci cand atat profesionistul, cat si consumatorul au sediul/resedinta in Romania, consumatorii au la dispozitie urmatoarele cai de actiune:

  • petitiile (reclamatiile) individuale adre -sate autoritatilor publice       – solutionarea petitiilor se realizeaza in baza legii, dar nu exista o obligativitate de rezolvare a litigiu -lui in cadrul unei petitii.
  • mediereaprin intermediul unui mediator, pe cale amiabila – partile pot apela la un mediator (activitate reglementata prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator) – nu exista obligati -vitatea prezentarii la un mediator.
  • arbitrajulconform codului de Procedura Civila, sub forma unei clauze compromisorii, inscrisa in contractul principal ori stabilita intr-o conventie separata, la care contractual principal face trimitere, sau sub       forma compromisului, iar incheierea conventiei arbitrale sa excluda, pentru litigiul care face obiectul       ei, competenta instantelor judecatoresti (art.553) – daca se prevede in cadrul contractelor dintre parti.
  • instanta de       judecata – aceasta cale presupune timp si cheltuieli, motiv pentru care majoritatea consumatorilor nu apeleaza la instanta.

Daca ne referim la solutionarea alternativa a litigiilor consumator – profesionist, din domeniul financiar nebancar, modul de solutionare a petitiilor este singurul functional in acest moment si respecta deja mare parte din noile cerinte europene.

Pe plan european este functional conceptul de ombudsman,care poate lua forma uneia dintre optiunile de mai sus sau, unei combinatii a acestora (cu exceptia instantelor de judecata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *