Masurile de finantare a proiectelor din cadrul SDL disponibile in anul 2018, GAL Valea Prutului

Grupul de Actiune Locala Valea Prutului, autorizat de MADR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala va invita, miercuri, 30 mai 2018, incepand cu orele 11.00 la sediul din comuna Popricani la Conferinta de presa privind Masurile de finantare a proiectelor din cadrul SDL disponibile in anul 2018.

Denumirea masurii Bugetul total alocat masurii(euro) Sesiunea 1 (perioada 2017 – 2019) Perioada sesiunii de depunere Alocarea totala prevazuta a fi lansata in anul 2018
Apelul lansat (2018)
M1/2A – Modernizarea exploatatiilor agricole[1] 331.283,24 Buget epuizat
M2/3A – Procesarea productiei agricole 177.569,66 Apel 2 15.06.2018 – 25.07.2018 177.569,66 euro
M3/3A – Cooperare pentru dezvoltare 80.000 Apel 1 15.06.2018 – 25.07.2018 80.000 euro
M4/6A – Diversificarea economiei din teritoriul Valea Prutului 130.000 Apel 2 10.08.2018 – 10.09.2018 10.000 euro[2]
M5/6B – Integrarea minoritatii rome 30.000 Apel 2 15.03.2018 – 05.06.2018 30.000 euro
M6/6B – Dezvoltarea infrastructurii sociale 60.000 Apel 2 15.03.2018 -05.06.2018 60.000 euro
M7/6B – Revitalizarea satelor 996.301,75 Apel 3 28.02.2018 – 30.03.2018 Buget epuizat

Informatii detaliate privind accesarea si implementarea proiectelor sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Prutului aferent fiecarei masuri in parte, publicat pe pagina noastra web https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: Telefon fix: 0232.474.992, Email: galvaleaprutului@gmail.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.