Economia Sociala de la modele europene la structuri de economie sociala sustenabile dezvoltate prin finantari POSDRU

poza sus

Sunt aproape 2 ani de la Conferinta de la Strasbourg privind economia sociala. Comitetul economic si Social European a demarat un proiect privind intreprinderea sociala, pentru a identifica idei de politica si masurile specifice care pot fi luate. In acest timp, in tara implementam sute de proiecte privind dezvoltarea sectorului prin infiintarea de noi structuri de economie sociala. Sunt lectii invatate care ne ajuta sa creeam noi locuri de munca prin creearea unor structuri de economie sociala sustenabile.

Fundatia “Quo Vadis” ca si partener in cadrul proiectului “Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificatiei si a produselor de patiserie” (POSDRU/173/6.1/S/148526) a initiat 22 de vizite de informare si de studiu sub indrumarea expertilor Centrului Multiregional de informare si consiliere cu reprezentantii autoritatilor locale si ai mediului de afaceri, ocazie cu care a fost realizata difuzarea informatiilor despre activitatea centrului si despre activitatile generale ale proiectului. La aceste intalniri au paticipat membri ai comunitatilor locale si responsabili ai autoritatilor au aparut o serie de concluzii si idei inovative care reprezinta adevarate “lectii invatate” in cadrul acestui proiect.

Concluziile intalnirilor de lucru sunt deosebit de utile pentru dezvoltarea parteneriatelor si a sectorului economie sociale pe termen scurt si mediu:
• In mediul rural exista multi beneficiari care folosesc telefonul mobil si noile tehnologii digitale. Marea majoritate a lor au acces la internet atat de acasa cat si de pe telefonul mobil. Platformele on-line care sa contina informatii specializate privind piata fortei de munca si oportunitatile pentru persoane vulnerabile, este oportuna si sustenabila.
• Crearea unei burse on-line a locurilor de munca pentru persoanele din grupurile vulnerabile, precum si difuzarea informatiilor in comunitatile care au persoane apartinand grupurilor vulnerabile s-a bucurat de sustinere din partea comunitatilor locale.
• Este nevoie de baze de date cu modele de buna practica, metodologii si instrumente de lucru standardizate in special in ceea ce priveste start-up-uri de intreprinderi sociale sau de insertie.
• Exista idei de afaceri si initiative la nivel local, exista persoane interesate de dezvoltarea de intrepinderi economice si sociale, dar nu exista acces la informatii cu privire la sursele de finatantare si la oportunitatile create de fondurile structurale si de coeziune. Beneficiarii solicita inclusiv informatii actualizate cu privire la sursele de finantare europene pentru urmatoarea perioada de programare.
• Exista disponibilitate pentru asociere in vederea demararii unor intrepinderi economice sau sociale locale (de exemplu: creearea de depozite de legume si fructe) care sa se dezvolte pe principiile unui “comert echitabil” si care sa ofere producatorilor locali preturi decente in raport cu eforturile si munca lor.
• Sustenabilitatea structurilor de economie sociala va depinde mai mult de gradul de coeziune sociala si comunitara si mai putin de planul de dezvoltare economica al afacerii. Este nevoie in comunitatile locale de creearea unui “culturi a consumului care sa sustina preponderant produsele si serviciile ce provin din intreprinderile locale”.

Comunitatea celor care pledeaza pentru intreprinderile sociale este, in mod clar, in expansiune si pare sa se contureze o pozitie comuna cu privire la actiunile pe care institutiile UE si cele nationale ar trebui sa le adopte ca prioritati-cheie pentru urmatorii ani daca dorim sa exploatam intregul potential al intreprinderilor sociale. Contributiile partilor interesate au fost sintetizate sub forma unor recomandari si observatii.

Exista cateva observatii esentiale care s-au desprins dupa primirea mai multor contributii din partea societatii civile europene. Aceste recomandari sunt convergente cu concluziile realizate in cadrul proiectului “Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificatiei si a produselor de patiserie” (POSDRU/173/6.1/S/148526).

• Exista un interes real pentru intreprinderile sociale, iar vizibilitatea lor a crescut;
• Exista, cu toate acestea, inca foarte putina constientizare si o lipsa de recunoastere si de intelegere a modelelor sale, a profesionalismului sau si a capacitatii sale de a crea valori;
• Descrierea intreprinderilor sociale trebuie sa fie mai bine clarificata. La nivel european se recomanda sa se utilizeze descrierea sa , rezultata din lucrarile sale anterioare , pentru a da claritate conceptului si modelelor (JO C 24, 28.1.2012, p. 1 si JO C 229, 31.7.2012, p. 44)
• Exista un interes in continuarea discutiei privind definirea notiunii de intreprindere sociala, ca parte a unui plan mai cuprinzator si global, pentru a sprijini si promova economia sociala, principiile si valorile sale, distingandu-se clar de responsabilitatea sociala a intreprinderilor (RSI);
• Cetatenii, societatea civila si intreprinderile sociale trebuie sa se afle in centrul strategiilor europene si nationale menite sa promoveze coeziunea sociala, incluziunea sociala si bunastarea;
• Cateva state membre au pus in aplicare programe nationale de sprijin, insa mai multe activitati au loc la nivel local in unele state membre;
• Fara vointa politica clara si asumarea raspunderii de catre autoritatile publice de la toate nivelurile (UE, national, regional, local), nu va fi realizat pe deplin intregul potential al acestui tip de intreprinderi;
• Exista deja parti ale ecosistemului pentru dezvoltarea intreprinderilor sociale in Europa si la nivelul statelor membre, dar acestea trebuie integrate si plasate intr-un cadru coerent care cuprinde mai multe domenii de politica;
• Schimbul de bune practici este esential pentru a inspira si a genera o comunitate a intreprinderilor sociale la nivel national si european, insa trebuie sa includa si un element de transferabilitate intre tari;
• Pentru a se asigura viabilitatea, trebuie, de asemenea, sa fie elaborate programe de sprijin si finantare adecvata pentru etapele care urmeaza celor de lansare si de extindere. Sprijinirea intreprinderilor sociale trebuie, prin urmare, sa fie extinsa prin folosirea unei abordari globale si bazate pe ciclul de viata;
• Un aspect-cheie care trebuie abordat este consolidarea capacitatii autoritatilor publice, a sectorului privat si a intreprinderilor sociale in domenii precum recunoasterea si masurarea impactului social, disponibilitatea pentru investitii, programele de sprijinire a demarare a intreprinderilor si a antreprenoriatului etc.;
• Ar trebui valorificat mai bine impactul social si rezultatele, iar aceste aspecte ar trebui sa faca obiectul mai multor rapoarte, ca o completare la raportarea economica. Sensibilizarea si formarea in metodele actuale sunt totusi esentiale;
• Armonizarea cadrului juridic nu este necesar, insa rezultatele studiului de identificare al Comisiei ar trebui utilizate pentru a impartasi experiente si ca sursa de inspiratie;
• Antreprenoriatul social si inovarea sociala ar trebui sa fie mai bine corelate. Acest lucru necesita o descriere mai clara a intreprinderilor sociale in calitate de catalizatori ai inovarii sociale.

Partener proiect – Fundatia QUO VADIS
Solicitant: Orasul Hirlau – lider proiect

Pentru informatii suplimentare cu privire la proiect, persoana de contact este d-na Carmen Amelia Sava, manager proiect si inspector in cadrul Compartimentului Programe, Dezvoltare Locala si Achizitii Publice – Orasul Hirlau tel. 0747066309, e-mail: carmen_sava1@yahoo.com.
www.parteneriathirlau.ro

Titlul programului: Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Titlul proiectului: “Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificatiei si a produselor de patiserie”
Editor material: Orasul Hirlau
Data publicarii: decembrie 2015
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

“Parteneriat multiregional pentru crearea de structuri ale economiei sociale in industria panificatiei  si a produselor de patiserie” POSDRU/173/6.1/S/148526

Beneficiar Orasul Hirlau, jud. Iasi, in parteneriat cu Comuna Draganesti, jud. Neamt, Comuna Ciurea, jud. Iasi, Comuna Optasi-Magura, jud. Olt, Comuna Brebeni, jud.Olt, Comuna Cirlogani, jud. Olt, Comuna  Pirscoveni, jud. Olt, Comuna Vulpeni, jud. Olt, Fundatia Culturala “Quo Vadis”  –  Iasi

(JO C 318, 23.12.2009, p. 22, JO C 24, 28.1.2012, p. 1, EESC-2014-03794-00-00-AC-TRA, JO C 191, 29.6.2012, p. 84 si Economia sociala in Uniunea Europeana, studiu comandat CIRIEC de CESE, 2013)

Leave a Reply

Your email address will not be published.