Deschidere sesiune pentru depunerea cererilor de proiecte in cadrul SDL a teritoriului – GAL Valea Prutului apel selectie sM 19.2, Masura M7/6B – Revitalizarea satelor

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului (GAL VP) anunta  reprezentantii legali ai U.A.T Andrieseni, Bivolari, Probota, Popricani, Roscani, Trifesti, Tiganasi, Victoria, Romanesti, Santa Mare, or. Stefanesti (judetul Botosani):  DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru masura M7/6B – REVITALIZAREA SATELOR .

Data lansarii apelului de selectie: 23 iunie 2021

Masura lansata prin apelul de selectie:
Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M7/6B) REVITALIZAREA SATELOR, sesiunea 2, apelul de selectie nr.1/ iunie 2021

Beneficiari eligibili:
U.A.T – comunele din teritoriul GAL Valea Prutului 
U.A.T – orasul Stefanesti (oras mic cu populatia sub 20.000 locuitori) conform prevederilor din cap.8.1 din PNDR

Bugetul total al masurii  M7/6B din SDL (aferent perioadei 2014 – 2020) – 996.301,75 euro

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe masura M7/6B – 81.553,12 euro.

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect:  81.553,13 euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil: 100 % din valoarea eligibila a proiectului 

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, judetul Iasi, incinta Primariei Popricani (etaj II),  in perioada  23 iunie 2021 – 23 iulie 2021, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Prutului pentru masura M7/6B – Revitalizarea satelor, publicat pe pagina web www.galvaleaprutului.ro .

Atentie! Proiectele vor fi implementate in maxim 24 de luni, astfel incat transa finala de plata sa fie depusa nu mai tarziu de luna septembrie 2023!!

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate: 

Telefon fix: 0232.474.992, Mobil: 0749.838.845, Email: galvaleaprutului@gmail.com 

Pentru mai multe informatii, va invitam sa consultati varianta detaliata a apelului, disponibil in format electronic sau tiparit, la biroul GAL Valea Prutului sau pe site-ul asociatiei www.galvaleaprutului.ro, sectiunea https://galvaleaprutului.ro/apeluri-de-selectie/apeluri-active/.

Informatii detaliate privind accesarea si implementarea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului aferent masurii M7/6B – Revitalizarea satelor, elaborat de GAL Valea Prutului, ghid care se regaseste pe site-ul nostru, la urmatoarea adresa https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/ .

La sediul GAL Valea Prutului se regaseste si versiunea pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate aferent masurii lansate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *