Deschidere sesiune pentru depunerea cererilor de proiecte in cadrul SDL a teritoriului – GAL Valea Prutului apel selectie sM 19.2, Masura M2/3A – Procesarea productiei agricole

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului (GAL VP) anunta  fermierii interesati din comunele iesene: Andrieseni, Bivolari, Probota, Popricani, Roscani, Trifesti, Tiganasi, Victoria, precum si din Romanesti, Santa Mare, or. Stefanesti (judetul Botosani):  DESCHIDEREA SESIUNII DE DEPUNERE A PROIECTELOR TIP LEADER pentru masura M2/3A – PROCESAREA PRODUCTIEI AGRICOLE

Data lansarii apelului de selectie: 29 septembrie 2020

Masura lansata a apelului de selectie:

Numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M19.2 (M2/3A) PROCESAREA PRODUCTIEI AGRICOLE, sesiunea 2, apelul de selectie nr.2/septembrie 2020

Beneficiari eligibili:

  • “fermieri” definiti conform HG nr. 226/2015 din teritoriul Valea Prutului:
    (PFA, I.I., I.F., SNC, SCS, SA, SRL, Societate comerciala cu capital privat ; Institute de cercetare – dezvoltare, precum si centre, statiuni si unitati de cercetare-dezvoltare si didactice, Societate agricola ; Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor; Societate cooperativa agricola; Grup de producatori);
  • cooperative agricole si asociatii de crescatori de animale din teritoriul Valea Prutului;
  • micro-intreprinderi si intreprinderi mici;

Bugetul total al masurii  M2/3A din SDL: 12.993,78 euro

Fondurile disponibile alocate acestui apel pe masura M2/3A: 12.993,78 euro

Suma maxima nerambursabila care poate fi acordata pentru finantarea unui proiect:  12.993,78 euro.

Rata maxima a sprijinului public nerambursabil: 50 % din valoarea eligibila a proiectului (intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu de selectie indeplinit, dar rata maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%, in cazuri, mentionate in ghidul solicitantului)

Contributie/cofinantare privata: 50 %

Data limita de primire a proiectelor si locul unde se pot depune proiectele: biroul GAL Valea Prutului, din comuna Popricani, judetul Iasi, incinta Primariei Popricani (etaj II),  in perioada  29 septembrie 2020 – 12 octombrie 2020, de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 14:00.

Informatii detaliate privind accesarea si derularea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului elaborat de GAL Valea Prutului pentru masura M2/3A – Procesarea productiei agricole, publicat pe pagina web www.galvaleaprutului.ro .

Datele de contact unde solicitantii pot obtine informatii detaliate:

Telefon fix: 0232.474.992, Email: galvaleaprutului@gmail.com

Pentru mai multe informatii, va invitam sa consultati varianta detaliata a apelului, disponibil in format electronic sau tiparit, la biroul GAL Valea Prutului sau pe site-ul asociatiei www.galvaleaprutului.ro, sectiunea https://galvaleaprutului.ro/apeluri-de-selectie/apeluri-active/.

Informatii detaliate privind accesarea si implementarea masurii sunt cuprinse in Ghidul solicitantului afferent masurii M2/3A – Procesarea productiei agricole, elaborat de GAL Valea Prutului, ghid care se regaseste pe site-ul nostru, la urmatoarea adresa https://galvaleaprutului.ro/ghiduri-proceduri/ghiduri/ .

La sediul GAL Valea Prutului se regaseste si versiunea pe suport tiparit (hartie) a informatiilor detaliate afferent masurii lansate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *