Decontul agricol si eurocorectiile financiare

Ionel Bostan Ionel Bostan

In cadrul Uniunii Europene (UE), cand este vorba despre corectitudinea si legalitatea gestiunii concrete, “pe teren”, a cheltuielilor agricole suportate din bugetul comunitar, responsabilitati importante revin atat Statelor Membre (SM), cat si Comisiei Europene (CE). Aceasta si pentru ca sumele sunt mai intai platite de SM, dupa care deconturile respective stau la baza rambursarilor lunare (FEGA) ori trimestriale (FEADR) din partea CE. Cel putin asa rezulta din Raportul Curtii de Conturi Europene (CCE), publicat in Jurnalul Oficial al UE din 12 noiembrie 2012, care se refera la exercitiul bugetar comunitar al anului precedent. Procedura CE de verificare si validare a conturilor in vederea acceptarii definitive a cheltuielilor (denumita si “inchiderea conturilor”, bazata pe verificarea caracterului exhaustiv, exact si veridic al acestora) este urmata de luarea deciziei financiare anuale si adoptarea deciziilor de conformitate multianuale.

Procedura ca atare (de verificare si validare a conturilor sub aspectul conformitatii) presupune – potrivit Raportului CCE asupra bugetului UE pe anul 2011 – urmatoarele:

  • toate conturile si platile agentiei de plati (AP) sunt examinate de un organism independent (de certificare – OIC), care transmite un raport catre CE in luna februarie a exercitiului financiar urmator. Mai precis, se transmite CE un raport de certificare cu privire la conturile AP si la sistemul de control intern al acesteia, precum si o opinie privind declaratia de asigurare emisa de directorul AP;
  • pana la data de 30 aprilie a exercitiului financiar urmator celui vizat, CE trebuie sa decida daca accepta conturile (decizia de validare financiara) sau daca solicita efectuarea altor examinari ori transmiterea unor informatii suplimentare;
  • CE dispune exercitarea unor misiuni de audit al conformitatii urmarind sa determine daca SM au aplicat normele UE privind verificarea legalitatii si a regularitatii cheltuielilor.

Rezultatele respectivelor misiuni stau la baza stabilirii de corectii financiare pentru SM vizate, ceea ce urmeaza fiind concilierea si incorporarea corectiei financiare intr-o decizie de conformitate. In anii precedenti, CCE nu s-a sfiit sa critice o anumita stare impamantenita, si anume ca SM sunt cele care suporta costul corectiilor financiare (datorita aplicarii principiului “gestiunii partajate”), si nu beneficiarii finali. Totusi, in cazul in care se identifica plati necuvenite in favoarea unor beneficiari, SM trebuie sa aplice masuri de recuperare de la acestia. Altfel spus, situatiile in care nu sunt necesare recuperari de la beneficiari sunt cele legate de deficiente ale sistemului de gestionare si de control al SM, si nu de constatarea unor plati necuvenite. Pe de alta parte, in rapoarte de tipul aratat, s-a consemnat si ca “ajustarile de conformitate conduc la aplicarea frecventa de corectii forfetare, care nu au o legatura directa cu cuantumul real al platilor neconforme”. In ce priveste aplicarea mecanismului forfetar, lectura Raportului sus mentionat ne lamureste ca acesta a fost acceptat de catre Parlamentul European (PE) cu ocazia adoptarii rezolutiei asupra descarcarii de gestiune pe anul 2007.

Ulterior, CE a stabilit ca in cazul in care OIC de la nivelul SM “realizeaza din nou, in intregime, un esantion reprezentativ de operatiuni pe care AP le-a verificat la fata locului si confirma, pe aceasta baza, fiabilitatea statisticilor de control ale unui SM, CE va considera atunci ca indicele de eroare produs reprezinta riscul maxim posibil si ca eventualele corectii financiare aplicabile pentru exercitiul respectiv nu vor depasi acel nivel.” Incheind cu o remarca la adresa OIC-urilor, sa spunem ca, datorita importantei lor in contextul aratat, acestea trebuie sa raporteze cu privire la toate actiunile intreprinse de AP in legatura cu constatarile lor anterioare. Si aceasta indiferent daca este vorba de erori financiare sau de recomandari care vizeaza remedierea deficientelor sistemelor. Tocmai de aceea, cu ocazia revizuirii rapoartelor intocmite de OIC, CE se asigura sistematic ca acestea abordeaza adecvat rezultatele propriilor lor constatari din anii precedenti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *