Amortizarea mijloacelor fixe achizitionate la mana a doua

Ioana CARTITE, Senior Tax Consultant – Biris Goran Consulting

De asemenea, se mai mentioneaza faptul ca la stabilirea amortizarii imobilizarilor corporale sunt avute in vedere duratele de utilizare economica si conditiile de utilizare a acestora. De exemplu, in cazul in care imobilizarile corporale sunt trecute in conservare (i.e. nu sunt utilizate de Societate pentru o anumita perioada de timp), Societatea inregistreaza in contabilitate o cheltuiala cu amortizarea sau o cheltuiala corespunzatoare ajustarii pentru deprecierea constatata. De asemenea, intrucat utilizarea mijloacelor fixe este intrerupta pe o perioada indelungata, Societatea poate revizui durata de amortizare.

Pe de alta parte, din punct de vedere fiscal, cheltuielile aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile se recupereaza fiscal prin deducerea amortizarii fiscale aferente.

Daca in cazul mijloacelor fixe noi achizitionate, amortizarea acestora reprezinta un process relativ simplu, intrucat amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care acel active este pus in functiune, problema intervine in situatia in care o Societate achizitioneaza mijloa ce fixe la mana a doua, care fie au fost deja amor tizate integral la fostul proprietar, fie au fost amortizate partial la acesta. Foarte multi contri buabili nu cunosc procedurile si regulile care trebuie urmate intr-un astfel de caz: daca aceste mijloace fixe se mai amortizeaza si daca da, atunci la ce valoare si pe ce perioada de timp? Ne propunem mai jos sa facem o analiza succinta a principalelor aspect care trebuie avute in vedere.

Din punct de vedere contabil, valoarea amorti -zabila a mijlocului fix (valoarea de intrare repre -zinta valoarea cu care activul a fost achizitionat) se amortizeaza pe intreaga durata de utilizare econo -mi ca, in functie si de conditiile de utilizare a acestuia. Durata de utilizare economica este durata de viata utila, care reprezinta perioada in care activul respectiv este prevazut a fi disponibil pentru utilizare. Practic, metoda de amortizare folosita trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice viitoare ale activului amortizat se asteapta sa fie consumate de Societate.

O solutie in acest sens este constituirea unei comisii tehnice care sa stabileasca aceasta durata: in cazul celor care au fost deja amortizate partial, sa se evalueze daca durata de viata utila ramasa ca urmare a amortizarii partiale la fostul proprietar este intr-adevar aceeasi; in cazul celor amortizate integral la fostul proprietar, comisia ar trebui sa stabileasca o noua durata de viata utila, pe parcursul careia se estimeaza ca respectivele mijloace fixe vor mai putea fi folosite de Societate. Aceasta eva -luare poate fi facuta si de catre un evaluator auto -rizat ANEVAR pentru bunuri imobile, respective mobile, in cadrul raportului de evaluare in care este stabilita si valoarea de achizitie a mijlocului fix.

Din punct de vedere fiscal, mijloacele fixe se recupereaza pe calea amortizarii pe durata normal de utilizare, care este stabilita conform Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functio -na re a mijloacelor fixe aprobat de Hotararea nr. 2139/2004.

Conform Catalogului, in cazul mijloacelor fixe achizitionate cu data normala de utilizare necon -sumata, pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune, durata normala de utilizare ramasa), recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functio nare ramasa.

Alternativ, in cazul mijloacelor fixe achizitio -nate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identifi care, durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau un expert tehnic independent.

Asadar, recomandarile de mai sus, aplicabile amortizarii contabile, sunt valabile, dupa cum se poate observa, si in cazul amortizarii fiscale. In acest sens este important de amintit si faptul ca mentinerea in functiune a mijloacelor fixe care pot afecta protectia vietii, a sanatatii si a mediului dupa expirarea duratei normale de functionare se poate face numai pe baza unui raport tehnic intocmit de organisme de certificare sau organisme de inspectie tehnica abilitate in domeniul de activitate al mijlocului fix respectiv.

Trebuie avute in plus in vedere si prevederile art. 24, alin. (11^1) din Codul Fiscal, care mentio -neaza ca deductibilitatea cheltuielilor de amorti zare a autovehiculelor din categoria M1, cu cel mult 9 scaune de pasageri, este limitata la maximum 1.500 RON/luna, pentru fiecare astfel de autovehicul.

Concluzionand, modul in care mijloacele fixe sunt amortizate trebuie sa reflecte modul in care beneficiile economice aferente acelui activ se asteapta sa fie consumate de Societate. Asadar, pentru ca o Societate sa-si poata amortiza mijloa -cele fixe, ar trebui ca acestea sa fie utilizate pentru producerea unor venituri/evitarea unor cheltuieli pentru Societate.

Deci, daca Societatea utilizeaza respectivele mijloace fixe in desfasurarea activitatii sale ope -rationale, aceasta are in acelasi timp posibilitatea sa si deduca cheltuiala aferenta cu amortizarea. Pe de alta parte, in cazul in care aceste mijloace fixe nu sunt utilizate in continuare, Societatea trebuie sa le ajusteze valoarea, pentru a reflecta deprecierea lor morala (faptul ca sunt depasite tehnologic, faptul ca pentru a functiona la parametrii normali ar mai avea nevoie de unele cheltuieli de imbunatatire etc.).

Similar, din punct de vedere fiscal, Societatea nu-si poate deduce cheltuiala cu amortizarea fiscala fara ca in contrapartida sa nu obtina un venit impozabil din utilizarea respectivelor mijloace fixe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.