UE – recuperarea debitelor istorice prin regularizari de azi

prof. dr. Ionel BOSTAN

Putini dintre noi ar mai vedea plauzibil faptul ca datoram si azi sume catre Uniunea Europeana (UE), pentru programe PHARE derulate inainte de anul 1998. Mai precis, pentru fonduri alocate Romaniei in baza Acordului Cadru, semnat in 1991 (deci, acum 24 ani in urma). Ei bine, cu toate acestea, recent, Comisia Europeana (CE) a notificat ca, pentru recuperarea anumitor debite, care nu au fost achitate la termen de catre institutiile romanesti beneficiare ale respectivelor proiecte cu finantare UE, a aplicat “procedura compensarii”. Adica, retinerea acestora din sumele cuvenite Romaniei, aferente “altor programe PHARE”.

Deoarece demersurile intreprinse de Autoritatea de Certificare si Plata (ACP) in vederea recuperarii sumelor de la beneficiarii programelor respective nu au dus la recuperarea acestora, acum este necesar sa se reintregeasca conturile Programelor PHARE afectate cu fonduri de la bugetul de stat pentru sumele aferente compensarilor efectuate de CE, in vederea transferarii soldurilor conturilor la bugetul UE. Reintregirea in cauza “se efectueaza numai pentru situatiile in care debitorii nu au fost identificati sau pentru care, in urma actiunilor in justitie, se emit hotarari judecatoresti definitive si irevocabile care anuleaza titlul de creanta, iar aceste sume raman cheltuiala definitiva a bugetului de stat”. In paranteza fie spus, formula “situatiile in care debitorii nu au fost identificati” devine greu de inteles, pentru ca este vorba doar despre debitori institutii publice centrale si autoritati de stat autonome. De asemenea, in evidenta contabila a ACP sunt inregistrate si diferente de curs valutar nefavorabile datorate recuperarii sumelor in lei de la debitori, respectiv a unor diferente de curs valutar rezultate din inregistrarea operatiunilor in sistemul de raportare financiara al CE. Rezolvarea problemei aparute in raporturile noastre cu UE este legata de adoptarea unui proiect de lege (deja aflat in dezbatere publica, http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/transparenta/proiectLegecompletareOUG63_1999_06112014.pdf), prin care se propune introducerea unor prevederi referitoare la includerea in pozitia bugetara “Fondul National de Preaderare” a sumelor necesare reintregirii conturilor programelor PHARE. Din aceasta reintregire, serviciile CE au si compensat debite aferente programelor PHARE, anterioare programului PHARE 1998, fiind vorba de cazurile anterior aratate (cand sumele nu se mai pot recupera de la debitori). Pentru a ne forma o imagine, sa spunem ca respectivele cheltuieli sunt de 319.633,51 Euro, carora le sunt aferente diferente de curs valutar nefavorabile (nerecuperabile de la debitori) in suma de 1.454,06 Euro. Respectivul proiect de lege este menit sa reglementeze si regularizarea financiara a sumelor utilizate de MFP, de la pozitia bugetara “Fondul National de Preaderare”, in vederea reintregirii conturilor programelor PHARE din care serviciile CE au compensat debite pentru situatiile aratate (in sensul ca acestea sa ramana cheltuiala definitiva la bugetul de stat). Apoi, acelasi act normativ, ar urma sa stipuleze ca “raman cheltuiala definitiva a bugetului de stat si sumele platite din bugetul MFP in vederea reintregirii conturilor programelor de preaderare, reprezentand diferente de curs valutar nefavorabile care nu se pot recupera de la debitori sau care nu sunt restituite de catre CE”. Precizam ca legea care are mari sanse sa fie adoptata, urmeaza sa completeze OUG nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre CE.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *