Bogdan DIMA

Bogdan DIMA esteĀ profesor universitar doctor la Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor din cadrul Universitatii de Vest Timisoara, Departamentul Finante. Doctor in economie cu o teza privind “Bancile centrale si rolul lor in economiile contemporane”. Activitate didactica si de cercetare subsumate problematicii pietelor financiare (analiza tehnica si analiza fundamentala, managementul portofoliilor de active financiare, eficienta informationala), economiei financiare internationale, investitii straine, dezvoltare economica si determinanti institutionali si socio-culturali ai acesteia si teoria deciziilor publice (public choice). Autor si co-autor a 13 carti si a peste 125 de articole pe ariile de cercetare mentionate precum si membru in echipele a 15 granturi de cercetare. Este expert pe termen lung in cadrul a doua programe vizand dezvoltarea scolii doctorale si a unui program vizand cercetarea postdoctorala. Este membru al Asociatiei Romane de Drept Bancar.